Kur'an-ı Kerim'in Mudari kabilesinin lehçesi fasih olduğu için onların Arapça'sına göre indirildiği doğru mudur?

Tarih: 03.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, sorudaki bilgi doğrudur. Bununla beraber, bu konuda alimler farklı görüşler öne sürmüşlerdir.

Bazılarına göre, Kur’an’da bütün Arap lehçeleri vardır. Bazıları Hz. Osman (ra)’dan gelen bir rivayette kendisinin “Kur’an Mudar lügatiyle indirilmiştir” sözüne istinaden Kur’an’ın tamamen Mudar lehçesiyle indiğini söylemişlerdir. Diğer bazılarına göre ise, Kur’an’ın asıl lisanı Kureyş / Mudar lehçesidir, fakat az da olsa diğer lehçelerden de bazı şeyleri barındırmaktadır.(bk. Kurtubî, Mukaddime). Bu son iki görüşü aynı kabul edebiliriz. Çünkü, bazı kelimelerin başka lehçelerden olması, Kur’an’ın Mudar lehçesinde geldiği hakikatine zarar vermez.

Bediüzzaman Hazretleri de Kur’an için “Kelam-ı Mudarî” ifadesini kullanarak bu görüşü benimsediğini göstermiştir.(bk. Bediüzzaman, Muhakemat, s. 20). Yine onun “...Kelam-ı Mudarî’den gelen belagat-ı Kur’anıye..” (bk. a.g.e, s. 86) ifadesi, bu lehçenin en fasih ve beliğ bir lehçe olduğunu göstermektedir.

Alimler Kureyş lügati ile de genellikle Mudar lehçesini kastetmiş olabilir. Çünkü Kureyş kabilesi, (Nadr b. Kinane b. Huzayme b. Mudrike b. İlyas b. Mudar) Mudar’ın torunlarındandır.(bk. Kurtubî, a.g.e).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun