Kur'an-ı Kerim'deki ayetler Kur'an'daki sıraya göre mi nazil olmuştır? Namaz abdestten önce farz kılındığına göre, nasıl kılınmıştır?

Tarih: 09.04.2012 - 10:52 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim ayetleri Kur'an-ı Kerim'deki sıraya göre nazi olmamıştır. İlk inen ayetler Alak suresinin ilk beş ayeti olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'in sonlarında yer almaktadır.

Abdest başlangıçta Maide suresindeki âyet ile meşru kılınmış olmayıp, ta Mekke'de namazla beraber farz kılınmış ve hatta İslâm'da hiçbir zaman abdestsiz namaz kılınmamış olduğu bilindiğinden, bununla abdestin farz oluşu doğrudan doğruya değil, taharet (temizlik) hükümlerini çıkarmada esas alınmak üzere, takrir yoluyla tesbit edilmiş ve bunun ismi abdestten çok teyemmüme dayandırılmıştı. Sahabeden Alkame b. el-Feğra (r.a.) demiştir ki:

"Bu âyeti ininceye kadar Resullullah su dökmüş (küçük abdestini yapmış) olursa, abdest almadıkça ne konuşur, ne de selam alırdı. Biz söyleriz, o söylemez, biz selam veririz, o vermez ve almazdı."

Yani Ebu Hayyan'ın da naklettiği üzere Resullulllah (asm), bu âyetten önce abdestsiz bir iş yapmak şöyle dursun, söz bile söylemezdi. Şu halde bunun inişi abdestin her işi için değil, namaz için farzolduğunu açıklamakla Resulullah (asm)'a bir ruhsat ifade etmiştir. Anılan sefer, ifk (iftira) kıssasının ortaya çıktığı Benî Mustalik Gazvesi olduğuna, bunun da hicrî altıncı sene şaban ayında Hudeybiye seferinden önce vuku bulunduğuna göre bu âyet, Mâide sûresinin ilk inen âyetlerinden ve hatta bu sûrenin Hudeybiye'den sonra inmiş olduğu söylendiğine göre inişinin başlangıcı olan ilk âyeti demek olur. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim günümüzde neden nüzul sırasına göre sıralanmamıştır? Günümüzde sıralama neye göre yapılmıştır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun