Kur'an daha vahyedilmediği halde, Müzzemmil suresi 4. ayette neden Kur’an okuması emredilmiş?

Tarih: 06.10.2015 - 13:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Müzzemmil suresinin iniş sırası 3.sıra. Surenin ilk beş ayetinde rabbimiz peygamberimize hitaben ayakta durarak Kuran’ı ağır ağır okumasını emrediyor. Beşinci ayette ise mealen doğrusu biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız buyurmuş. Yani Kuran daha vahyedilmemiş. Buna rağmen 4. ayette Kuran okuması neden emredilmiş?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Kur’an ifadesi, hem bütün sure ve ayetlerin tamamı hem de bir kısmı için hatta bir ayet için bile kullanılır. Nitekim  biz bir hafıza “Kur’an oku” dediğimizde, bütün Kur’an’ı değil, bir kısmını oku demek isteriz.

Örneğin “İnsan” kelimesi hem bütün insanlar için hem de bir tek insan için kullanılır. Bunun gibi, Kur’an kelimesi de hem bütün hem de cüzleri, ayetleri için kullanılır.

- Surenin 5. ayetinde yer alan “Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz.” mealindeki ayetten, Kur’an’ın bundan sonra ilk defa nazil olacağını anlamak yanlıştır. Çünkü:

a) Sizin de işaret ettiğiniz gibi, bu sure Kur’an’ın nüzul bakımından 3. suresidir. Demek ki bundan önce iki sure (Alak, Kalem) inmiştir.

b) Bu surenin 4. ayetinde Kur’an’ı tertil üzere okunmasının emredilmesi de Kur’an’ın -az da olsa- bir kısmının daha önce indirildiğini göstermektedir.

c) “Biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz.” mealindeki ayetten maksat, Kur’an’ın en büyük kısmının bundan sonra vahyedileceğidir. Dolayısıyla, bu ayetten “şimdiye kadar Kur’an’ın hiç inmediğini” çıkarmak isabetli değildir.

d) Yaklaşık ondan fazla baktığımız (Taberi, Razi, Beydavi, Maverdi, Kurtubi  gibi) Tefsir kaynaklarında ayette -meal olarak- yer alan “ağır söz” ifadesinin bizzat Kur’an’ın vahyi olarak yorumlandığı gibi, Kur’an’da yer alan hükümlerle ilgili olduğuna dair yorumlar da vardır.

Bu açıdan bakıldığı zaman, Kur’an’ın ahkâmla ilgili ayetlerinin daha sonra inmesi, vad ve vaîd gibi müjde ve uyarıların yapılması gibi ağır beyanların bundan sonra geleceğine bir işaret olabilir.

Bu ise, Kur’an’ın ilk defa nazil olduğunu değil, genel olarak insanların sorumlu tutulduğu konuların bundan sonra vahyedileceğine  yapılmış bir vurgu olarak değerlendirmek mümkündür.

Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere burada bir çelişki söz konusu değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun