Kromozom olayı bir delil olarak kabul edilemez mi?

Tarih: 26.03.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

“insanda yaklaşık 100 bin protein bulunuyor bunun 40 tanesi benzese...” diyorsunuz. Ama ben kromozom sayısından ve 2. kromozomun görünüşünden bahsediyorum. Farz edelim şempanzenin kromozomlarından çiftleşme ile dişi ve erkekten gelen birer adet kaynaşmış olsun. O zaman insan kromozom adedine denk oluyor. Ve insan kromozomlarından 2.kromozom da kaynaşmış gibi duruyor.
- İşte bu akıl gözü ile kabul görmez mi?
- Allah’ı bu dünyada gözümüzle görmemiz mümkün değil fakat mantık delilleri ile ona ulaşıyoruz.. Aynen bunun gibi evrimi gözümüzle görmek mümkün değilse, bahsettiğim kromozom olayı mantıki delil olarak gözükmüyor mu?
- Bunu ikinci kromozom olayını görmeseydim keşke kabul etmek istemediğim için soruyorum, ama akıl buna zorluyor. Görünen o değil mi?  

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Senin muhatap olduğun evrimciler mümkün bir şeyi, yani aleminde düşündüğü bir meseli olmuş kabul ediyor. Mesela, şu anda Karadeniz’in batması mümkün müdür? Mümkündür. O halde Karadeniz yere batmış, yerinde ova meydana gelmiştir, gibi bir kabul onlarınki. Halbuki Karadeniz’in battığına ait delil gerekir.

Şimdi evrimcilerin düşünceleri de böyle. Onlar şöyle diyorlar:

“Maymunun 46 kromozomunun ikisi birleşemez mi? Birleşir. Bu haliyle maymundan insan meydana gelemez mi? Bu mümkün değil mi? Mümkün. O halde maymunun iki kromozomu birleşerek 46 kromozomlu maymundan 44+XY kromozoma sahip genetik yapıda insan meydana gelmiştir. Bu da evrime delildir.”

Bu iki kromozomun birleşerek maymundan insanın meydana geldiğine ait nasıl bir delil olması gerekir? Sözü edilen bu iki kromozom birleştirilir. Bir maymun rahmine konur. Ondan Allah insan yaratırsa, o zaman denir ki, geçmişte de böyle olmuştur.

Yoksa böyle cadı sopasıyla şapkadan tavşan çıkaran düşüncelere bilim alet edilmemelidir. Maalesef buna bilimsel sonuç diyorlar ve işin dışında olanları böyle aldatıyorlar.

Konunun daha önemli bir yönü de kromozom sayısının aynı olmasının canlılar aleminde hiç öneminin olmadığıdır. Mesela, domatesle bir hayvan aynı kromozom sayısına sahip olabilir.

Aynı kapasitede ve aynı boyda hatta aynı renkte iki flaş diske farklı bilgiler yüklersiniz. Bunların şekil ve yapılarının aynı olması, ikisinin muhteva olarak aynı olduğu manasına gelmez. Bunu anlamak için genetik bilmeye gerek yoktur. Bilgisayar bilen herkes bunun manasını anlar.

Allah kromozomları DNA moleküllerinden yaratmıştır. DNA molekülleri de karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfat ve kükürt atomlarından meydana gelir. Bitkilerde de hayvanlarda da insanlarda da sistem böyledir.

Bu atomların farklı şekilde dizilmesiyle genetik yapı olarak bilgiler şifrelenir.

Bir kromozoma yüklenen bilgiyi 10 sayfalık bir bilgi kabul edelim. Gerçekte binlerce cilt kitaba ancak sığacak bilgiler ihtiva etmektedir. Bu metnin bir sayfasındaki karakteri saydım. 1956 çıktı. Kromozomlardaki atomlar da birer karakter gibi davranmaktadır. Mesela, birinci sıradaki atom ikinci sıradaki ile yer değişse, diğer başka hiçbir değişiklik olmasa bile, bu ayrı ve yeni bir şifredir. Şimdi 10 sayfalık bir kromozom bilgisi; 1956 x 10= 19.560 karakter eder. Burada bir karakterin yer değiştirmesi yeni ve farklı bir şifredir. Şimdi bu kromozom maymunun olsun. Aynı kromozom insanda da olsun. Yani 10 sayfalık bilgideki bütün harfler, noktalar ve virgüllerin sayıları aynı. Yani karakterlerin sayıları aynı.

Şimdi bu aynı materyalden ne kadar farklı şifre elde edilebileceğini herhalde tahmin ediyorsunuz. Burada 10 sayfada harf sayları, yani karakterler aynı sayıda olduğu için aynı şifreleri ihtiva ediyor denebilir mi?

Yani 10 sayfalık bilgide sadece noktanın yerini değiştirdiğiniz zaman yeni ve farklı bir dizilim, bir harfin yerini değiştirmekle yine farklı ve yeni bir şifre elde ediyorsunuz. Bunu evrimci genetikçiler iyi bilirler. Ama konunun dışında olanları yanıltmak ve Allah’tan uzaklaştırmak için kromozom sayılarının benzerliğinden, protein sayılarının benzerliğinden örnek veriyorlar. Genetik yapıda kromozom veya gen sayısı değil, bunlardaki şifreler önemlidir.

Söz gelimi maymun ve insanın bir karakter hariç bütün diğer yapıları benzer olsa, yine o tamamen farklı bir genetik yapıya sahiptir.

İşte böyle farklı şifrelerdir ki, hiçbir insanın DNA’sı diğerine benzemez. Nerede kaldı ki, maymuna benzeyecek.

Bu farkı yüzdeki göz de görüyor. Akıl gözü de görüyor. Ateistlerin hem maddi ve hem de manevî gözleri kör olduğu için göremiyorlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun