Köpeğin dokunduğu kapı kolunu yedi kere yıkamak mı gerekir?

Tarih: 25.12.2017 - 01:06 | Güncelleme:

Soru Detayı

Köpek Şafiiler için necis, ben de Şafiiyim ve bir sorum olacaktı. Soruyu örnek üzerinde vereceğim.
a) Birinci örnek: Islak bir köpek bir kapıya çarpsa ve o kapı daha sonra kurusa. Kuruduktan sonra ben o kapıya ıslak elle ellersem veya elbisem ıslak olarak değerse necaset bana bulaşır mı? 
b) İkinci örnek: Bir adam ıslak elle köpeği okşadıktan sonra o ıslak elle bina kapısına ellerse ve kapı Kuruduktan sonra bende aynı binadaki kapıya ıslak elle temas edersem necaset bana bulaşmış olur mu? 
c) Eğer birinci örnekte veya ikinci örnekte veya her ikisinde necaset bulaşmış olursa temizliği nasıl yapmak lazım?
- İlla 1. kırmızı toprak olmak üzere 7 defa mı yıkamak lazım?
- Bina kapısı olduğu için öyle bir şey yapmak zor. Sadece ıslak mendil ile temizlesem olur mu?
- Kurudan kuruya necaset bulaşmadığı biliyorum.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudan anlaşılıyor ki, “İki kuru arasında bir necislik söz konusu değil.” şeklindeki kural bilinmektedir. Mesele yaş necisin farklı konumlardaki durum soruluyor. Buna göre;

a) “Islak bir köpek bir kapıya çarpsa ve o kapı daha sonra kurusa. Kuruduktan sonra ben o kapıya ıslak elle ellersem, elim pis olur mu?”  şeklindeki sorunun cevabı: “Evet, Şafii mezhebine göre, elin necis olur.” Hanefilere ve Maklikilerin meşhur görüşlerine göre necis olmaz. 

Fakat Şafii ve Hanbelilere göre necis olur. Çünkü onlara göre, “Temiz bir şey necis bir şeye değse, ağer iki taraftan biri ıslak ise, temiz taraf da necis olur.” (bk.Nevevi, el-Mecmu, 2/571; el-Mevsuatu’l-Fıkhıyetu’l-Kuveytiye, 40/94)

b) İkinci soru olan “Bir adam ıslak elle köpeği okşadıktan sonra, o ıslak elle bina kapısını ellerse ve kapı kuruduktan sonra ben de aynı binadaki kapıya ıslak elle temas edersem necaset bana bulaşmış olur mu?” şeklindeki sorunun cevabı da aynıdır. Çünkü, Şafii ve Hanbelilere göre “Islak elle köpeği okşayan kimsenin eli de necis olur.”

Buna göre, necis ve ıslak olan elini -kuru da olsa- kapının kulpuna değdirdiği zaman, yukarıdaki, kurala göre, kapının kulpu da necis olur. Siz de ıslak elinizle o necis yere değdiğiniz zaman eliniz de necis olur.

c) Bu soruya açık cevap olacak bir bilgiye rastlayamadık.

Bununla beraber, genel ilkelere bakıldığı zaman Şafii mezhebine göre, bu şekilde bulaşan necis için de bir defası topraklı olmak şartıyla yedi defa yıkanması gerekir. Çünkü, köpekten bulaşan necisin temizliği bu şekildedir. Bu necasetin şekli bu kurala aykırı olmaz. Yani ister doğrudan ıslak bir köpeğe değsin, ister teselsül yoluyla dolaylı olarak değmiş olsun, yıkanmasında bir değişikliğin olmaması gerekir.

Ancak, günümüzde bu işin umumi bir hâl alması sebebiyle, bu hükmün tahfifi cihetine gitmek daha uygundur. Bu Hanefi ve özellikle Maliki mezhebinin fetvasına göre hareket etmekte bir sakıncanın olmadığını düşünüyoruz.

Madem dört mezhep haktır, böyle zaruretler zamanında kolaylık sağlayan mezheplerin fetvasına göre hareket etmek, “Dinde zorluk yoktur.”, “Kolaylaştırınız zorlaştırmayın.” şeklindeki İslam prensiplerine de uygun bir davranış olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun