Klorlu su ile abdest alınır mı?

Tarih: 26.02.2017 - 01:20 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Klorlu su ile abdest ve gusül alınır mı? Ben şafiiyim.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- İlaç hükmünde olarak suya katılan bu tür katkı maddeleri suda kalıcı bir değişiklik yapmadığından ve bu maddeler esasen necis olmadığından, suyun kullanılmasında bir sakınca yoktur. Klorlu su ile alınan abdest ve gusül geçerlidir.

Bunu çamura temas eden suyun renginin bulanması ile su niteliğini kaybetmemesine benzetebiliriz.

Nitekim, dört mezhebin ittifakıyla -azlığından dolayı suyun keyfiyetini değiştirmeyen- temiz bir şeyin suya karışması, suyun pak ve paklayıcı vasfını ortadan kaldırmaz. Mesela, suya ağaç yaprağı, geçtiği arkın kenarlarında bulunan bitkilerin karışması veya toprak düşmesi gibi sakınması zor olan şeylerden ötürü su temizleyici vasfını kaybetmez. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhiye, 39/365)

Eğer suya karışan ve karıştıran temiz bir nesnenin sudan uzak durdurulması mümkün olduğu halde karışmışsa, bu konuda alimler arasında farklı yorumlar vardır:

- Hanefilerin (ve Hanbelilerin bir) görüşüne göre, sudan uzak tutmak mümkün olan süt, zaferan, sabun gibi nesnelerin değiştirdiği bir su da hem pak hem paklayıcıdır. Ancak karışan madde, suyu su olmaktan çıkarmışçasına değiştirmişse artık bu su temizdir, fakat temizleyici değildir. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhiye, 365-366, el-Fıkhu’l-İslami, 1/227)

- Şafii, Malikilerin (ve Hanbelilerin diğer bir) görüşlerine göre, böyle bir su temizdir, fakat temizleyici değildir. (a.g.y)

- Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, -soruda özellikle söz konusu edilen- Şafii mezhebindeki fetvaya göre, suyun ondan uzak tutulması mümkün olmayan ağaç yaprağı, geçtiği arkın kenarlarında bulunan bitkilerin veya toprak karışmasıyla suyun rengi, kokusu gibi vasıfları değişse bile yine bu su hem pak hem paklayıcıdır. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhiye, 367; el-Fıkhu’l-İslami, 1/229)

Klordaki temizlik gerekçesi, sağlık açısından onun suya karışmasını zımnen zorunlu kılmıştır.

Kaldı ki, klor suyun vasıflarını değiştirmez, belki kendi kokusunu suda belli eder. Bu ise, zarar vermez.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun