Kızına tecavüz edene de mi iyi davran diyor Kuran?

Tarih: 19.04.2021 - 07:13 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kızına tecavüz eden ya da çocuklarına kötülük yapan anne-babaya da mı iyi davran diyor Kuran?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an böyle demiyor.

Bu konuda genel kural şudur: Kim olursa olsun, Allah’ın emir ve talimatına aykırı istekleri yerine getirilmez ve bunu isteyenlere itaat edilmez, destekleyici, cesaret verici davranışlarda bulunulamaz..

Bu tüyler ürperten günahı işlemiş bir baba var ise, elbette ona iyi davranılmaz; yaptığı ortaya çıkarsa zaten cezasını görür. Sağ kalırsa başkalarına ibret olacak şekilde davranılır.

Konu ile ilgili ayetler Lokman (15) ve Ankebut (8) surelerinde geçiyor. Meali şöyle:

“Eğer ana baban, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, bu durumda onlara uyma, ama yine de onlara dünyada iyi davran; yüzünü ve özünü bana çevirenlerin yolunu izle; dönüşünüz yalnız banadır, o zaman yapıp ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim.” (bk. Ankebut, 29/8; Lokman, 31/15)

Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, “Ya Resulellah! Kime iyilik etmeliyim?” şeklindeki bir soruya, “annene” diye cevap vermiş; “Sonra kime?” denilince yine “annene” demiş; üçüncü defa tekrarlanan soruya da aynı cevabı vermiş; nihayet dördüncüsünde “babana” buyurmuştur. (Müsned, 5/3, 5; Tirmizî, Birr, 1)

Ancak Allah’ın hakkı bütün hakların önünde olduğu için, ana-baba çocuklarını bu hakkı ihlal etmeye yani onu tevhid inancından sapmaya veya Allah’ın açıkça yasakladığı başka işler yapmaya zorlarlarsa, kesinlikle onların bu baskısına boyun eğilmeyecek; bununla birlikte meşru ve makul olan istekleri yerine getirilecektir.

Burada ana babaya iyiliğin özellikle hatırlatılmasının sebebi, böylesine önemli olan bu ödevin dahi tevhid inancından daha önemli ve önde tutulamayacağına işaret etmektir. İnsan sadece dışarıdan gelen baskılara değil, bizzat ebeveyninin baskılarına maruz kalarak da bir sınav geçirebilir.

Şu halde eğer ana-baba evlatlarından, Allah’ın varlığını ve birliğini tanımama yönünde, bu sonucu doğurabilecek bir istekte bulunurlarsa, bu isteğe uyulmayacaktır. Ancak burada ana-babalar, inkar ve şirkin dışında, açıkça günah ve haram olan başka şeyler buyururlarsa, bu buyruğa itaat edilmesi gerektiği şeklinde bir anlam çıkarılmamalıdır. Zira hiçbir buyruk Allah’ın buyruğundan daha önemli olamaz; dolayısıyla hadislerde de belirtildiği gibi, kural olarak Allah’a asi olma anlamına gelebilecek hiçbir buyruğa itaat edilemez (Meselâ bk. Müsned, 1/400, 409; 2/17, 142; Buhari, Ahkâm, 4; Cihad, 108; Müslim, İmare, 39)

Allah Teala birçok ayette ve Peygamberimiz (asm) birçok hadislerinde müminlere “emir bilmaruf nehiy anil-münker” vazifesi veriyor. Bu vazife ana-babayı da içine alır, dolayısıyla onlara iyi (makul ve meşru) davranmak, bu vazifeyi ihlal etmemelidir.

İşte bu sebeple o tüyler ürperten pisliği yapan kimse kim olursa olsun, ona ve başkalarına ders olacak şekilde davranma vazifesini de Allah vermiştir; bu vazife, ana-babaya şarta bağlı itaatten önce gelir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun