Kıyamet anında kafirler aniden ölecekse kıyametin dehşetini nasıl yaşayacaklar?

Tarih: 13.10.2018 - 20:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Helak olan kavimlere azap bir anda geldiğine göre, insanlar azabın dehşetini nasıl hissettiler?
- Geçmişte helak olan kavimler ani bir şekilde azabın gelmesiyle aniden öldükleri söyleniyor. Kıyamet anında da kafirler aniden ölecekse kıyametin dehşetini nasıl yaşayacaklar?
- Onlar için ayrı bir zaman yaratılması mı söz konusu olacak yoksa ruhları mı azap çekecek?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Gerek kıyamet vaktinde, gerek dünyadaki helak vaktindeki sıkıntılar anlık değildir.

Kur'an’da bu konulardan bahsedilirken kullanılan “ANLIK” kavramı, azaba düşen insanların maruz kaldığı sıkıntının sürecini değil, azap, sıkıntı ve belaların geliş şekillerini açıklamaya yöneliktir.

Kur'an’daki söz konusu ifadelerin özeti şudur:

“Daha önceki kavimlerin başına gelen azap, onların hayal bile etmediği bir anda, ansızın geldi. Kıyamet de böyle ansızın gelecektir…”

Bu söylenenlerin doğru olduğu, birer misal olarak meallerini vereceğimiz ayetlerden kolaylıkla anlaşılır.

“Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramıştır. Nihayet onlara kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar, günahlarını sırtlarına yüklenerek diyecekler ki: ‘Dünyada iyi amelleri terketmemizden dolayı eyvah, yazık ettik kendimize!’ Dikkat edin, yüklendikleri şey ne kötüdür.” (Enam, 6/31)

“Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca bütün nimetlerin kapılarını yüzlerine açtık, nihayet sahip oldukları nimetler yüzünden şımarıklığa kapıldıklarında kendilerini ansızın, kıskıvrak yakalayıverdik de bütün ümitleri suya düştü.” (Enam, 6/44)

“Biz hangi beldeye bir peygamber gönderdiysek, oranın halkını, olur ki yalvarırlar diye darlıklara ve zorluklara uğrattık. Sonra da kötülükleri kaldırıp yerine iyilik verdik. Nihayet sayıları ve servetleri artınca, 'Atalarımızın başına da böyle darlıklar ve bolluklar gelmişti.' dediler. Biz de onları, hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakalayıverdik. (Araf, 7/94-95)

“De ki! 'Söylesenize bana: Eğer Allah’ın azabı, ansızın (hiç beklemediğiniz bir anda) yahut göz göre göre size gelirse zalim topluluktan başkası mı helâk olacak?" (Enam, 6/47)

Ayette yer alan “ansızın”dan maksat, gelen azabın hiçbir mukaddimesi, alameti yokken birden bire başa gelen bir azap şeklidir. “Göz göre göre”den maksat ise, gelen azabın alametleri, öncü izleri görülmüş bir şekilde gelen azaptır. Öyle ki, şayet fark ettikleri azaptan kurtulma imkanını bulsalardı, kurtulabilecekleri bir süreç ellerinde vardı. Fakat bu mümkün değildir. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Örneğin Amerika’da “kasırgalı hortum” felaketi daha önceden bilindiği halde, ona engel olamıyorlar ve birçok hasarlara maruz kalıyorlar...

Keza, bir volkan patlaması da önceden bir duman püskürtmesi yoluyla patlayacağını haber verdiği halde, insanlar onun patlamasına engel  olamıyorlar. Bu da “göz göre göre” gelen felaketlere bir örnek olabilir.

Kıyametin kopma zamanındaki dehşetli duruma gelince:

Kur'an-ı Kerim’de kıyametin fiilen kopması “sûra üflenmek” eylemiyle ifade edilmiştir.

On ayette geçen “sûr” ile aynı mânada kullanılan “nâkūr” kelimeleri (Müddessir 74/8) yer aldıkları ayetlerin muhtevaları çerçevesinde ele alınınca üflenişin iki defa olacağı anlaşılır. Bunların birincisi yer küresinin bağlı bulunduğu kozmik sistemin değiştirilmesini, ikincisi de bütün ölülerin diriltilip kabirlerinden hesap meydanına hareket etmesini sağlamak için olacaktır.

Sûra ilk üflenişin ve dolayısıyla kozmik düzende meydana gelecek değişikliklerin dehşetini tasvir eden birçok ayet vardır.

Bu tür ayetlerin beyanına göre sûra bir defa üflenmekle;

- Yer küresi dağlarıyla birlikte yörüngesinden çıkarılıp parçalanacak,
- Olup bitmesi gereken mutlaka gerçekleşecek,
- Gök de yarılıp düzensiz bir şekle bürünecek.
(Hâkka, 69/13-16),

- O gün Güneş dürülüp karanlığa gömülecek,
- Yıldızlar kararıp dağılacak,
- Dağlar yerlerinden koparılıp parçalanacak,
- Vahşi hayvanlar bir araya getirilecek,
- Denizler kaynatılacak
(Tekvîr 81/1-6),

- İnsanlar şaşkın şaşkın uçuşan pervanelere benzeyecek,
- Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.
(Kāria 101/4-5)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kıyametin dehşetinden kabirdeki ruhlar etkilenecek mi? Kıyamet ...
Kıyamet kimin başına kopacak; yaşayan herkes kıyameti görecek mi ...
Kıyamet kopmadan önce vefat edenler, kıyametin dehşetinden ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun