Kuran indiğinde, kıyametin bütün alametleri geldi miydi?

Tarih: 28.12.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kıyametin bütün alametleri gelmediğine göre Allah niçin Muhammed suresi 18. ayette ansızın kopacağından ve alametlerin geldiğinden bahsediyor?
- Ayetin ifadesi şöyle: “Zaten alametleri geldi bile!”
- Bu durumda, ayet indiğinde henüz gelmeyen kıyamet alametlerinin olması nasıl açıklanabilir?
- Bu konudaki öbür yazıyı okudum ancak tatmin olamadım daha detaylı anlatabilir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir: 

“Kıyametin aniden başlarına gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onun alâmetleri şimdiden gelmiştir. Kıyamet koptuğunda ibret almaları neye yarar?” (Muhammed, 47/18)

Dikkat edilmesi gereken birkaç hususu şöyle açıklayabiliriz:

a) “Onun alametleri şimdiden gelmiştir.” mealindeki ifadede, kıyametin bütün alametlerinin geldiğini değil, mutlak bir ifade olarak “Onun alametleri şimdiden gelmiştir” denilmiştir.

Buna göre kıyametin bir tek alameti gelmiş olsa bile, bu ifadenin doğruluğuna yeterli bir açıklamadır. 

b) Evet, Hz. Muhammed’in (asm) ve Kur'an-ı Kerim'in kıyametin alametleri olduğunu kabul etmekte hiçbir sakınca yoktur. Çünkü Hz. Muhammed’in (asm) Son Peygamber, Kur'an’ın Son Kitap olması onların kıyametin bir alameti olduğunu göstermektedir.

Nitekim bir rivayete göre Hz. Peygamber (asm) Efendimiz -orta ve işaret parmaklarını birleştirerek- şöyle buyurmuştur:

“Benim (Peygamber olarak) gönderilmem ile kıyamet şu iki parmağım kadar birbirine yakındır.” (Buhari, Talak, 25; Müslim, Cuma, 43)

Kuşkusuz buradaki yakınlık izafidir, yani İslam dini, insanlığın ömrüne göre, geçmiş zaman sürecinde Hz. Âdem’e nispetle, gelecek zamanda kopacak olan kıyamete daha yakın bir zaman dilimi olarak anlaşılmalıdır.

c) Tefsir kaynaklarında da bu ayette işaret edilen kıyamet alametlerinden maksat, bizzat Hz. Peygamberin (asm) kendisi ve onun zamanında meydana gelen “inşikak-ı kamer = ayın ikiye ayrılma mucizesi” olduğudur. (bk. Zemahşeri, Razi, Maverdi, İbn Kesir,  Beyzavi,  Kurtubi, V. Zuhayli/et-Tefsiru’l-Münir, ilgili ayetin tefsiri)

Demek ki, "Onun alametleri şimdiden gelmiştir." ayetinden maksat, kıyametin bütün alametleri değil, Hz. Muhammed'in (asm) peygamber olarak gönderilmesi ve Ay'ın ikiye yarılması gibi mucizelerdir ve bunlar o zaman gerçekleşmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun