Araf 187 ve Muhammed 18. ayetlere göre kıyamet ansızın mı gelecek?

Tarih: 25.07.2014 - 01:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- A'raf suresi 187. ayetinde kıyametin ansızın geleceği söylenirken Muhammed suresi 18. ayetinde ise kıyametin muhatab kişilerin ansızın beklediğini, fakat kıyamet alametlerinin belirtildiği yani sanki ansızın gelmeyecek gibi bir belirti var. Bu ayetleri nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Sana kıyametin ne zaman geleceğini sorarlar. De ki: Onun ne zaman geleceğine dair bilgi yalnız Rabbimin nezdindedir. Vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. O kıyamet öyle bir meseledir ki, ne göklerde ve ne de yerde ona tahammül edecek hiç kimse yoktur! O size ansızın gelecektir. Sen sanki onu biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki: Ona dair gerçek bilgi yalnız Allah’ın nezdindedir; ama insanların çoğu bunu bilmezler.” (A'raf, 7/187)

“Yoksa onlar, kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar? Zaten alâmetleri geldi bile! Ama kıyamet gelip çattıktan sonra, ibret almaları neye yarar ki!” (Muhammed, 47/18)

- Aslında bazı meallerde “Yoksa onlar, kıyametin kendilerine ansızın gelmesini mi gözlüyorlar?” mealindeki ifadenin daha anlaşılır olması için “Yoksa onlar, kendilerine ansızın gelecek olan kıyameti mi gözlüyorlar / bekliyorlar?” şeklinde Türkçeye çevirmek daha uygun olur. Çünkü ayette, sorgulanan husus, “kıyametin ansızın gelmesi” değil, “ansızın vuku bulacak olan kıyametin gelmesi”dir.

- Ayetin başında “fe hel” kelimesi dikkate alındığında ayete şöyle meal vermek de güzeldir: “Kıyametin ansızın kendilerine gelmesinden (tepelerine inmesinden) başka neyi bekliyorlar? Onun belirtileri / alametleri zaten gelmiştir. O onlara gelip çatınca, ibret almaları neye yarar?!

- Bu açıklamadan anlaşıldığı üzere, her iki ayette de “kıyametin ansızın geleceği” hususu vurgulanmıştır.  

Kıyamet alametlerinin daha önceden belirlenmiş olması, onun ansızın gelmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü ileride meydana gelecek bir olayın alametlerinin ortaya çıkması, onun tam zamanını tayin etmeye yetmez.

Bu sebeple denilebilir ki, kıyametin tam olarak yılı, ayı, haftası bir şekilde bilinse bile yine onun tam saatinin bilinmesi anlamına gelmez ve onu gaybilikten çıkarmaz...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun