Kim cemaatten ayrılırsa, cahiliye ölümü ile ölür, hadisi ne demektir?

Tarih: 31.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Alimler, “cahiliye ölümü ile ölür" ifadesini, “cahiliye döneminde bir rehberi, bir imamı, bir lideri olmayan başı bozuk kimseler gibi ölür” şeklinde anlamışlardır. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi).

Hadiste bu üslubun kullanılması, Müslümanları otoriteye karşı isyan etmekten, anarşik ortamlara zemin hazırlamaktan sakındırmaya yöneliktir. Bununla, öyle bir kişinin kâfir olarak öleceği anlamında değil, günahkâr olarak öleceği anlamında algılamak gerekir.(bk. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).

İslam âlimleri, bu ve benzeri hadislere dayanarak, zalim de olsa, devlet reislerine karşı çıkmamayı, -Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olmadığı sürece- onlara itaat etmeyi, otorite boşluğunu meydana getirerek toplumu anarşiye, fitnelere sokmamayı öğütlemişlerdir.(a.g.e)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun