Kevnî sırları açıklar mısınız?

Tarih: 11.06.2020 - 13:42 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kevni Sırlar

سَنُر۪يهِمْ اٰيَاتِنَا فِى اْلاٰفَاقِ وَف۪ٓى اَنْفُسِهِمْ  “Onlara ayetlerimizi hem âfâkta, hem de kendi nefislerinde göstereceğiz.” (Fussılet, 41/53)

Bu âlem, şifrelerle ve sırlarla dolu bir kitap halinde gözümüz önünde durmaktadır. Kur’an, pek çok ayetinde bu sırlara ve şifrelere dikkat çeker, kâinat kitabının manalarını bize bildirir. Ayette geçen âfâk, insanın dışındaki ferşten arşa kadar olan büyük âlem anlamındadır. Enfüs ise, insandaki küçük âlemdir. Bunlara “makro ve mikro âlem” de diyebiliriz.

Göklerde ve yerde bulunan ve bunlara terettüp eden gece ve gündüz, aydınlık ve karanlık, bitkiler, ağaçlar, nehirler… birer afakî ayettir. Ana rahminin karanlığındaki ceninde bulunan ince san’at, hayret verici bir şekilde azaların teşekkülü gibi durumlar ise, enfüsî ayetlerdendir. (Bursevî, III, 513-514)

Ayet-i kerime, bu makro ve mikro âlemin sırlarının insanlara gösterileceğini bildiriyor. Realite de bunu te’yid etmektedir. Zira biyoloji, jeoloji, astronomi gibi ilimler afakî âlemi tararken, tıp ilmi de insan vücudundaki sırları görmeye ve göstermeye çalışmaktadır.

Bu yönden baktığımızda, bahsinde bulunduğumuz ayetin, kıyamet kopuncaya kadar insanların ulaşabileceği ilmî keşiflere, fennî buluşlara işaret ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. (Kutub, V, 3130) Yapılan bu ilmî keşifler, ulaşılan fennî buluşlar, Kur’an’ın hak olduğuna delil olacaklardır. Çünkü Kur’an, ilâhî ayetler olan afak ve enfüsün sırlarının insanlara gösterileceğini açık bir şekilde haber vermektedir.

Fahreddin Râzî’nin de dikkat çektiği gibi, Allah’ın ayetlerini göstermesi, illa yeni şeyler yaratmasıyla değil; yarattığı şeylerdeki harikaları insanlara izhar etmesiyle de olabilir. (Râzî, XXVII, 139)

Not: Ayet-i kerimenin, “ilk muhatapları olan Araplara günbegün İslam’ın hem Araplar arasında, hem de Araplar dışındaki milletlerde yayılacağını, Arabistan’dan başlayarak İslami fütuhatın genişleyeceğini haber verdiği” şeklinde başka bir yorumu da bulunmaktadır. (Zemahşeri, Keşşaf, IV, 459)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun