Kafir, iyiliklerin karşılığını alacak mı?

Tarih: 19.11.2022 - 12:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kafir birinin dünyada bazı iyilikleri olabilir. Bu iyiliklerin karşılığını dünyada mı görür, yoksa ahirette de bunların karşılığını görecek mi?
- Bu anlamda bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyla ilgili iki hadis rivayeti şöyledir:

“Şüphesiz ki Allah, hiçbir müminin işlediği iyiliği karşılıksız bırakmaz. Mümin, yaptığı iyilik sebebiyle hem dünyada hem de ahirette mükâfatlandırılır. Kâfire gelince, dünyada Allah için yaptığı iyilikler karşılığında kendisine rızık verilir. Ahirete vardığında ise, kendisiyle mükâfatlandırılacağı herhangi bir hayrı kalmaz.” (Müslim, Münâfıkîn 56)

“Gerçek şudur ki kâfir bir iyilik yaptığı zaman, onun karşılığında kendisine dünyalık bir nimet verilir. Mümine gelince, Allah onun iyiliklerini ahirete saklar, dünyada da yaptığı kulluğa göre ona rızık verir.” (Müslim, Münâfıkîn 57)

Bu iki hadis, müminler için hem dünya ve hem de ahirette ikram ve ihsanın bulunduğunu göstermektedir. Allah’a inanmadığı halde, fakir-fukaraya yardım eden ve daha başka iyilikler yapan kâfirler, bu iyilikleri karşılığında kendilerini tatmin edici birtakım nimetlere kavuşurlar. Ama iman ve ona dayalı halis niyetten yoksun oldukları için, bu tür işlerinden dolayı ahirette herhangi bir beklentileri olamaz. Müminler ise, yaptıkları iyilikler için hem dünyada hem de ahirette mükafat görürler.

Bu hadislerin ortaya koyduğu gerçek şudur:

Allah Teala Hazretleri müminlere lütuf ve ihsan ile kâfirlere ise adaletle muamele eder. Bu sebeple bu hadisler, müminler için gerçekten büyük bir ümit kaynağıdır. Aynı zamanda onları çifte mükâfat alabilecekleri iyilikleri çok çok işlemeye de teşvik etmektedir. Buna göre:

- Allah Teala müminlere lütfuyla muamele edecek, onların iyiliklerine hem dünyada hem de ahirette karşılık verecektir.

- Ahirette mükâfatsız kalmayacakları inancıyla Müslümanların daha çok iyilik yapmaları gerekir.

- Kâfirlerin dünyada her yaptıklarının karşılığını almış olmaları, Müslümanları inanç ve dinlerine karşı tereddüde sevketmemelidir. Onların ahirette görecekleri herhangi bir mükâfat söz konusu değildir. (Riyazü's Salihin - İmam Nevevi Tercüme ve Şerh)

İlave bilgi için tıklayınız:

İnkarcıların azaplarının hafiflemeyeceği ayetleri ile hafifleyeceği ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun