Al-i İmran suresi 199. ayetteki gibi, Ehl-i kitabı (Yahudi ve Hristiyanları) öven başka ayet var mıdır?

Tarih: 31.03.2012 - 00:04 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali:

“Ehl-i kitap içinde, Allah'a iman ettikleri gibi, Hakkı tazim ederek hem size hem de kendilerine indirilen kitaba inananlar da vardır. Onlar Allah'ın âyetlerini, değersiz bir menfaat karşılığında satmazlar. İşte Rabbi nezdinde mükâfatları olanlar onlardır. Muhakkak ki Allah hesabı pek çabuk görür.” (Al-i İmran, 3/199)

Yahudi, Hristiyan gibi semavi din mensuplarına "Ehl-i kitap" denir. Kur`an-ı Kerim`de ehl-i kitaptan çokça bahisler vardır. Ehl-i Kitaptan, Peygamberimizi kabul etmeyenler kafir sayılmakla beraber, "Allah`ı inkar eden" anlamında kafir değillerdir.

Kur’an’da ehl-i kitabı öven ayetler, onların islamı kabul edenleriyle ilgilidir. Bazı ayetler de, onların İslamı ve Hz. Muhammed'i kabul etmeyenleriyle olan beşeri münasebetleri tanzim etmektedir. Ayetlerin yanlış yorumlanmaması için bunun hatırdan çıkarılmaması ve gerektiğinde tefsirlere de bakılması gerekir.

Ehl-i kitabı öven bazı ayet mealleri şöyledir:

“Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da Kur'âna da inanırlar.” (Kasas, 28/52)

“Kendilerine (kitap verilenlere) Kur'ân okununca şöyle derler: 'Ona iman ettik, O Rabbimizden gelen gerçeğin ta kendisidir. Biz zaten daha önce de Allah'a teslim olmuş kimselerdik.'" (Kasas, 28/53)

“Fakat onlardan (Yahudilerden)  geniş ilmi olanlar ile müminler, hem sana indirilen Kur'ân'a, hem de senden önce indirilen kitaplara iman ederler. O namaz kılanlar, zekât verenler, Allah'a ve âhirete hakkıyla iman edenler var ya, işte onlara yarın büyük mükâfat vereceğiz.” (Nisa, 4/162)

“İnsanlar içinde İbrâhim'e en yakın olanlar, ona tâbi olanlar, bu Peygamber ve bu Peygambere iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur.” (Al-i İmran, 3/68)

“İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: 'Bize ve size indirilene iman ettik; bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz O'na teslim olmuşuz.'"(Ankebut, 29/46)

Beşeri münasebetlerle ilgili bazı ayetler:

“Bugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılındı. Ehl-i kitabın kestikleri ve diğer yiyecekleri size helâldir. Sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Namuslu, zinaya girmemiş ve gizli dostlar edinmemiş insanlar halinde yaşamanız şartıyla, müminlerden hür ve iffetli kadınlarla, sizden önceki Ehl-i kitaptan hür ve iffetli kadınlar da, mehirlerini verip nikâhladığınızda size helâldir. Kim imanı inkâr ederse bütün yaptığı işler boşa gider ve o, âhirette de ziyana uğrayanlardan olur.” (Maide, 5/5)

“Sen, iman edenlere, düşmanlık besleme bakımından onların en şiddetlilerinin Yahudiler ile müşrikler olduğunu görürsün. Müminlere sevgi bakımından en çok yakınlık duyanların ise 'Biz Nasârayız (Hıristiyanız)' diyenler olduğunu görürsün. bunun sebebi, onlar arasında bilgin keşişlerin ve dünyayı terketmiş rahiplerin bulunması ve onların kibirlenmemeleridir.” (Maide, 5/82)

“Sen insanları Allah yoluna hikmetle, güzel ve makul öğütlerle dâvet et, gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et. Rabbin, elbette, yolundan sapanları en iyi bildiği gibi kimlerin doğru yola geleceğini de pek iyi bilir.” (Nahl, 16/125)

“Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden, yurdunuzdan etmeyen kâfirlere gelince, Allah sizi, onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden menetmez. Çünkü Allah âdil olanları sever.” (Mümtehine, 60/8)

Konuyu, Ehl-i kitabın bilginlerine yapılan şu uyarı ile bitirelim:

“Kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin bilginleri o Peygamberi, kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama kendilerine acımayıp kendi kendilerini en büyük hüsrana uğratanlardır ki iman etmezler.” (En’am, 6/20)

İlave bilgi için tıklayınız:

Ehl-i kitab ne demektir?

Al-i İmran suresi 119. ayetini açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun