Kadının erkeğe ikinci kez bakması serbest mi?

Tarih: 02.04.2016 - 01:24 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Namahreme ikinci kez bilerek bakmanın haram oluşu kadının erkeğe bakması için de geçerli mi?
- Eğer öyleyse Aişe (r.ranha) oynayan erkeklere bakması nasıl izah edilir?
- Yoksa kadına bakmak serbest mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu kural kadının erkeğe bakması için de geçerlidir.

“(Resulüm! Mü'min erkeklere söyle: Bakışlarını sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar (...) Mü'min kadınlara söyle: Onlar da bakışlarını sakınsınlar, iffetlerini korusunlar...” (Nur, 24/30-31)

mealindeki ayetlerde bu gerçeğin altı çizilmiştir.

- Aşağıdaki hadis-i şerfite de bu gerçeği görebiliriz:

Hz. Ümmü Seleme anlatıyor: “Resûlullâh’ın yanındaydım. Yanında  Meymûne de vardı. Derken İbn Ümmü Mektûm çıkageldi. Bu ha­dise, örtü ile emrolunmamızdan sonra idi. (Onu görünce) Resulullah (s.a.v.): ‘Örtünün!’ buyurdu. Biz: ‘Ey Allâh’ın Resûlü! O, âmâ değil mi? Bizi ne görebilir, ne de bilebilir!’ dedik.

Bunun üzerine Resulullah (asm): ‘Siz de mi âmâsınız? Siz onu görmüyor musunuz?’ buyurdu.” (Ebû Dâvûd, Libas, 34; Tirmizî,Edeb,29.)

- Timizi, bu hadisi için “hasen-sahih” demiştir. (a.g.y)

- Hz. Âişe şöyle anlatıyor:

“Ben, mescidde (savaş oyunları) oynayan Habeşîlere bakarken, Nebî cübbesiyle beni örtüyordu.” (Buhari, İdeyn, h.no:454; Müslim, İdeyn/ h.no:892)

- İmam Nevevi’nin konuyla ilgili verdiği bilgi özetle şöyledir:

Hz. Aişe’nin bu hadisinden anlaşılıyor ki, kadınların oyun oynayan erkelerin bu oyunlarına bakmaları caizdir. Yeter ki onların bedenlerine bakmasın.

Bir kadının şehvetle bir erkeğin yüzüne bakması alimlerin ittifakıyla haramdır.

Bir fitneden emin olunduğu zaman şehvetsiz olarak kadının erkeğin yüzüne bakması konusunda ise iki görüş vardır:

a) Bazıları bunu caiz olduğunu söylemişler.

b) Bizim (Nevevi’nin) arkadaşlarımıza göre bu durumda da bakması haramdır ve bu en sahih olan görüştür. (Nevevi buna delil olarak da yukarıda arzettiğimiz ayet ile Hz. Ümmü Seleme’nin hadisini göstermiştir).

c) Hz. Aişe’nin hadisine gelince; buna en güzel cevap şudur ki: Hz. Aişe yalnız oyuna bakmış, erkeklerin bedenine veya yüzlerine bakmamıştır. Oyunlara bakmak kasten oyuncuların yüzüne bakmayı gerektirmez. Şayet bir kasıt olmaksızın erkekler gözüne ilişmişse derhal gözünü çevirmiştir.

İkinci bir görüşe göre, Hz. Aişe’nin bu oyunları seyrettiği zaman, daha tesettür ayeti inmemişti. (bk. Nevevi, Şerhu Müslim, 6/184)

İlave bilgi için tıklayınız:

Kadınların erkeklere bakması da göz zinasına girer mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun