Allah işini gücünü bıraktı Hz. Aişe için hadis mi indirdi?

Tarih: 01.11.2017 - 16:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Aişe’nin beraati ve temize çıkması
- Gerçekten Hz. Aişe Allah tarafından temize mi çıktı?
- Yani Allah işini gücünü bıraktı Hz. Aişe için hadis mi indirdi?
- Bana ne Hz. Aişe’nin ne halt yediği.
- Yapacak başka bir işi yok muydu Allah’ın, onun bunun aile işi ile ilgilendi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki EDEBİ(!) ifadeler, cehalet, hamakat ve belahet unsurlarından meydana gelen bir prototip heyulasını hayale getiriyor. Niçin mi? Bakar mısınız; çelişkilere...

a) “Hz. Aişe” ifadesi, görünürde iman şuurundan kaynaklanan bir saygı ifadesidir.

b) “Hz. Aişe Allah tarafından temize mi çıktı?” ifadesinde iman şuurundan yoksun bir tutum sergileniyor. Hz. Peygamber (asm)'in hanımı ve İslam aleminin en büyük alimlerinden biri olan Hz. Aişe için “Gerçekten Allah tarafından temize mi çıktı?” ifadesinin kullanılması, hem cehaleti, hem inançta problemin varlığını gösterir.

c) “Bana ne Hz. Aişe’nin ne halt yediği.” ifadesinin başında bir şımarıklık zırvası, ortasında Hz. Aişe’ye karşı saygı, sonunda bir hezeyan-ı küfrinin kokusu var.

d) “Allah işini gücünü bıraktı Hz. Aişe için hadis mi indirdi?” ifadesinde hamakat ipine cehaletin incileri dizilmiştir.

Hadis ile ayetin farkını bilmediği halde, her yönden boyunu aşan işlere karışanların zihinsel okyanuslarda boğulma tehlikesi kuvvetlidir. Bizden uyarmak…

e) Yaklaşık 15 asırdır Hz. Aişe’nin masumiyet beratını ilan eden Allah’ın kitabına hiç mi merak edip bakmıyorlar? Bu kadar uzun bir süreden beri Nur Suresinin 11-26. ayetlerinde bu masumiyetin tescili Allah tarafından yapıldığı halde ve milyarlarca mümin bu konuda aydınlandığı halde, bu konuda cahilliklerini sürdürebilenler gerçekten cehalette mahirdirler.

f) “Yapacak başka bir işi yok muydu Allah’ın, onun bunun aile işi ile ilgilendi?” ifadesinin sahibi, kendinde Allah’ın işine müdahale etme yetkisini de buluyor.

Oysa Allah;

- Bir şahın / bir padişahın rızkını verdiği gibi, bir karıncanın da rızkını verir.
- Bir peygamberle ilgilendiği gibi, bir hamalla da ilgilenir.
- Bir evliyaya rızık verdiği gibi bir Firavun’a da rızık verir.

Yani Allah, yarattığı bütün mahluklarıyla ilgilenir. Eğer yalnız adam gibi adam olan samimi Müslümanlarla ilgilenseydi, şımarık küstahlara bir yudum su bile içirmezdi. Onun için Allah herkesle ilgilenir...

Mücadele suresi, bir kadının kocasını şikayet etmesi üzerine inmiştir. Yani Allah normal bir vatandaş olan bir kadının şikayetini de göz ardı etmemiştir:

(Resulüm!) Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Zaten Allah sizin konuşmalarınızı işitmekteydi. Şüphesiz Allah her şeyi işitir, her şeyi görür.” (Mücadele, 58/1)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

Böyle sade bir vatandaş olan bir kadınla yakından ilgilenen Allah’ın, en sevdiği kulu olan Hz. Peygamber (asm)'in -münafıklar tarafından- iftiraya uğrayan eşinin durumuyla ilgilenmez mi?  

Anlayana sivrisinek saz…

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah Teâlâ'nın hakkında ayet indirerek masum olduğunu bildirdiği ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun