Hz. Ayşe, yetişkin bir erkeği emzirmiş midir?

Tarih: 11.11.2014 - 12:18 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Zeyneb binti Ümmi Seleme'den yapılan rivayete göre, adı geçen diyor ki, Ümmü Seleme (r.a.) Hz. Aişe'ye şöyle dedi: "Senin yanına büyük bir oğlan giriyor ki ben onun benim yanıma girmesini hiç de arzu etmem..."
- Bunun üzerine Hz. Aişe (r.a.) şöyle dedi: "Senin için Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz güzel örnek değil mid­ir? Ebû Huzayfe'nin karısı (bir gün bize geldi ve) Ya Resûlallah, dedi, Salim yanıma geliyor -ki o artık genç bir adam sayılır-. Kocam Ebû Huzayfe'nin içinde bundan dolayı bir kuşku beliriy­or. (Bu hususta ne buyurursunuz?)
- Efendimiz ona şöyle buyur­du:
"Onu emzir de öylece artık senin yanına (süt evlâdın) olarak girsin..." (Ebu Davud, Nikah)
- Burada Hz. Aişe’nin o oğlana süt verdiği mi anlaşılıyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Bizim gördüğümüz konuyla ilgili hadis şöyledir:

“Tebenni (evlat edinme) âdetini kaldıran ayet nazil olduktan sonra, Ebu Huzeyfe’nin hanımı Sehle Resulullah’ın yanına geldi ve: 'Ya Resulullah! Biz (cahiliye döneminde evlat edindiğimiz) Salim’i kendi evladımız olarak görüyorduk. Öyle ki bizimle beraber aynı evde kalıyordu. Hatta bazen beni uygun olmayan kıyafetle de görüyordu. Şimdi bildiğiniz gibi bu hükmü ortadan kaldıran ayet nazil oldu. Şimdi onun hakkında ne buyurursunuz?' diye sordu. Bunun üzerine Hz. Peygamber: 'Onu emzir.' buyurdu. Kadın onu beş defa emzirdi. Artık Salim onun süt evladı hükmündeydi."

- Hz. Aişe de Peygamberimiz (asm)'in bu hükmüne dayanarak kız ve erkek kardeşlerinin kızlarına -yanına gelmesini istediği- kimseleri emzirmelerini emrediyordu. Büyük de olsa yeğenleri tarafından beş defa emzirilen kimselerin yanına girmelerine izin verirdi.

Ancak Hz. Ümmü Seleme ve Resulullah’ın diğer hanımları -beşikteki çocuklar hariç- böyle bir emzirmeyle kimsenin yanlarına girmelerine izin vermezlerdi. Ve (bunu kabul etmeme gerekçelerini belirtmek üzere de) Hz. Aişe’ye Resulullah’ın Salim’le ilgili verdiği hükmün yalnız onun için özel bir fetva olma ihtimalinin bulunduğunu söylüyorlardı.(Ebu Davud, Nikah, 10)

- Bu hadis sahihtir. Hz. Aişe’nin fetvası da bu nebevi ruhsata dayanıyor. Ancak diğer hanımları, Efendimiz (asm)'in hükmünün Salim için özel bir fetva olduğunu düşündükleri için bu hükmü “umumi bir prensip” olarak kabul etmediler. Genel olarak İslam alimlerinin görüşü de bu merkezdedir.

- Ve Hz. Aişe’nin bir kimseye süt verdiğini bu hadisten anlamak mümkün değildir. Bilakis, Resulullah’ın açık olan hükmünü esas alarak, kadın yeğenlerine bu emzirme işini yaptırdığı hadiste açıkça ifade edilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ergenlik çağını bulmuş büyüklerin emzirildiğini bildiren hadisleri nasıl anlamak gerekir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun