Hz. Aişe rüyeti neden kabul etmiyor?

Tarih: 22.10.2013 - 10:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Aişe (r.a)'nin, Resulullah (asm)'ın mi'racda Allah’ı gördüğünü kabul etmemesi insaniyet itibariyle yanıldığından mıdır; yoksa başka bir hikmeti var mı?

- Bazıları, "Madem Buhari’de Hz. Aişe (r.a)’nin rüyeti inkar etmesi geçiyor, öyle ise Peygamberimiz Allah’ı görmemiştir." diyorlar.

- Bir şey demek zor oluyor. Sahabiler itikadi meselelerde yanılır mı; açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Aişe’nin bu konuda kendi açısından delili vardır. O ayetlere dayanarak bu konuyu açıklamıştır.

- Buhârî'de Mesrûk tarikiyle Hz. Aişe'den gelen şöyle bir rivayet vardır: Mesrûk der ki:

Hz. Aişe'ye: "Sevgili annem! Muhammed (asm) Rabbini gördü mü?" diye sordum. O da bana "Söylediğin bu sözden dolayı tüylerim diken diken oldu." dedi. Ve arkasından şunu ilave etti:

"Her kim şu üç şeyi söylerse yalan söylemiştir. Kim Muhammed (asm) Rabbini gördü derse yalan söylemiştir. Sonra

"Gözler O'nu görmez, O gözleri görür; o latifdir her şeyi haber alandır." (En'âm, 6/103)

âyetini okudu. Her kim sana 'Yarın ne olacağını bilirim.' derse yalan söylemiştir, dedi ve sonra

"Kimse yarın ne yapacağını bilmez" (Lokman, 31/34)

ayetini okudu. En sonunda da her kim sana 'Peygamber risaletten bazı şeyler gizledi.' derse yalan söylemiştir, dedi ve ardından

"Ey elçi, Rabbinden sana indirileni duyur..." (Maide, 5/67) âyetini okudu. Ancak Peygamber, Cebrail'i iki defa hakiki sûretinde gördü." (Buhari, tefsir, sure: 53/1)

- Hz. Aişe’nin bu görüşüne muhalif görüş beyan eden sahabiler vardır. Örneğin Tirmizi’nin rivayetine göre, Abdullah b. Abbas,

 “Hz. Peygamberin Rabbini mi'raçta gözleriyle gördüğünü” bildirmiştir. İbn Abbas’a göre, Hz. Aişe’nin delil olarak gösterdiği

“Gözler O'nu görmez, O gözleri görür; o latifdir her şeyi haber alandır." (En'âm, 6/103)

mealindeki ayette ifade edilen husus, Allah kendi Zat-ı Akdesinin nuruyla tecelli ettiği zaman gözler onu görmez. Yoksa, (bu tarzın dışında) Hz. Peygamber iki defa Rabbini görmüştür.” der. (İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi)

İlmi bir kuraldır ki,

“Bir sahabinin bir sözüne karşı, başka bir sahabinin farklı bir sözü olmuşsa, o sahabinin sözü delil olmaktan çıkar.” (İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi)

Yani, alimlere göre bu konuda Hz. Aişe’nin sözü delil kabul edilmez.

- Hülasa alimlerin büyük çoğunluğuna göre, Hz. Peygamber (asm) Allah’ı görmüştür.

Nesai ve Hâkim’in rivayetine göre, İbn Abbas,

 “Siz şunu yadırgıyor musunuz ki, Hillet (dostaluk) İbrahim’in, Kelam Musa’nın ve Rüyet de Muhammed’in olsun.”  (İbn Hacer, a.y)

İlave bilgi için tıklayınız:

Rü'yet hakkında İslâm alimlerinin görüşü nasıldır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun