İslamiyete göre soy erkekten mi devam eder? Bunun hikmeti nedir? Eğer öyleyse Peygamber Efendimizin soyunun kızdan devam etmesini nasıl açıklarsınız?

Tarih: 01.11.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Soyun devam etmesi, erkekle kadın arasında müşterek bir hadisedir. Çünkü insan üremesi iki eşin varlığına bağlıdır. Bu konuda birisinin diğerinden üstün olması düşünülemez.

Ancak, taşıyıcı anne olduğundan Kur'an ve hadislerde ona daha fazla önem verilmiştir. Bu açıdan Hz. Peygamber (a.s.m)'in neslinin kızı Hz. Fatıma (ra)'dan devam etmesinde anormal bir şey yoktur.

Hz. İsa (as) da bir kadından gelmiş ve Kur'an'da -özellikle ilah olmadığını göstermek için- sürekli kendisinden "Meryem Oğlu İsa Mesih" diye söz edilmiştir.

"Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem Oğlu İsa Mesîh, ancak Allah'ın resûlüdür, (o) Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı "kün: Ol" kelimesi(nin eseri)dir, O'ndan bir ruhtur..." (Nisa, 4/171)

"İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem Oğlu İsa -hak söz olarak- budur."(Meryem, 19/34)

Bununla beraber, çocukların bakımı, geçimi, ailenin koruması, savunması gibi işler tarih boyunca insanlık ailesinde erkeklere aittir. 

Kur’an’daki “erkeklerin kavvam” (Nisa, 4/34) ifadesi, onların aileye en çok ve en güzel hizmet eden aile resi manasınadır. Çünkü, “Bir kavmin efendisi, onlara hizmet edendir.” (Deylemî, Müsned, II, 324)  hadisinin hükmü gereğince erkekler evin reisi olmak durumundadır. 

Konuya bu açıdan bakıldığında soyun babaya nispet edilmesi daha uygun görülmektedir.

İnsanların yaratılmasında annenin rolü çok büyük olmakla beraber, çocuğun asıl harcı erkeğin suyuna bağlıdır. Buna göre soyun babaya isnat edilmesi, -biyolojik inşa açısından- daha uygundur. 

Kur’an’da ifade edildiği üzere (Bakara, 2/223), çocukların üretilmesi için anneler tarladır, erkekler ise tohumun kaynağıdır. Bir ekinde asıl üretim kaynağı tohumdur. Tohum erkeğe ait olduğuna göre, bu ürünün de ona nispet edilmesi daha uygundur. 

Buna başka noktalardan da bakılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 50.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun