Hz. İsa Yahudi ırkından değil miydi?

Tarih: 11.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İncilin de İbranice olması gelmez (gerekmez) mi?
- İncil'in orijinali hangi dildeydi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1. Hz. İsa (as) Yahudi ırkına mensup ve onlara gönderilmiş bir peygamberdir. “Biz her peygamberi ancak kendi kavminin lisanıyla gönderdik.” (İbrahim, 14/4) mealindeki ayetin hükmü gereğince Yahudilere peygamber olarak gönderilen Hz. İsa (as)’a indirilen İncil’in dili de İbranice’dir. 

Ancak, Hz. İsa (as)’a indirilen asıl nüsha elimizde mevcut değildir. İlk defa (M. S. 80-100 yılları arasında) yazıldığı tahmin edilen Matta İncili'nin asıl dili konusunda ihtilaflar vardır. İbn Haldun’a göre bu İncilin asıl dili İbranice’dir. Kitab-ı Mukaddesin Kamusu yazan kişinin kanaati de budur. Arap tarihçileri de bu görüşü benimsemişlerdir. (bk. M. Ziyaurrahman el-a’zamî, el-Yahudiyetu ve’n-Nasraniye,  s. 320).

2. “Ey Harun’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi.” (Meryem, 19/28)

Hz. Ali ve bazı alimlere göre bu ifade, Hz. Meryem’in, Hz. Harun soyundan geldiğini göstermek içindir. (bk. İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri)

Buna göre, Hz. İsa aleyhisselam Hz. Harun aleyhisselamın soyundandır.

3. Kur'an'da Hz. İsa’dan “Meryem Oğlu İsa Mesih” diye söz edilmiştir:

"Ey Ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçekten başkasını söylemeyin. Meryem Oğlu İsa Mesîh, ancak Allah'ın resûlüdür, (o) Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı 'Kün = Ol!..' kelimesi(nin eseri)dir, ondan bir ruhtur..." (Nisa, 4/171)

"İşte, hakkında şüphe ettikleri Meryem Oğlu İsa -hak söz olarak- budur." (Meryem, 19/34)

Demek ki, Hz. İsa aleyhisselam annesine nisbet ediliyor ve annesinin soyundan geliyor.

İlave bilgi için tıklayınız: 

İncil hangi dilde yazılmıştır? Yunanca mı Aramice mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun