Saadet devrinde, İslam dinine inananların aileleri nasıl tepki vermişlerdir?

Tarih: 25.02.2012 - 07:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ailemiz ve çevredekiler bize, Allah (c.c)'ın farz kıldığı bir şeyi yaptığımızda tepki gösteriyorlarsa, ne yapmamız gerekir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Anne baba da olsa, Allah'ın emrine aykırı olan hiçbir isteğe uyulmaz. Bu konudaki ayeti kerimeye bakalım:

 "Ey insanoğlu! Ana baba, seni, körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme; dünya işlerinde onlarla güzel geçin; bana yönelen kimsenin yoluna uy; sonunda dönüşünüz banadır. O zaman, yaptıklarınızı size bildiririm." (Lokman, 31/15)

Şu hadisler, itaatın, Allah'ın rızasına uygun olmasını şart koşuyor:

"Başınızdakilerden kim size Allah'a isyan etmeyi emrederse, sakin o hususta ona itaat etmeyiniz." (İbn Mace, Cihad, 40);

"Allah'a isyan olan hususta itaat yoktur. İtaat, ancak helal olan şeydedir." (Buhâri, Ahkâm, 4; Müslim, imâre, 39-40).

İslam dinine inanan özellikle genç sahabeler ailelerinden baskı görmüşlerdir. Bunun örnekleri çoktur. Mus'ab b. Umeyr Mekke'de Sidane ve Hicabe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten Ben-i Abduddar'a mensup zengin bir ailenin oğluydu. Allah ve Resulüne iman ettikten bir süre sonra ailesi bundan haberdar oldu ve dininden dönmesi için hapsedip bir çok işkenceye tabi tuttular. Bu nedenle Habeşistan'a hicret eden gurubun içerisinde yer almıştır.

Sa'd b. Ebi Vakkas da Müslüman olunca annesi, Hz. Sa'd dininden dönünceye kadar yemeyecek, içmeyecek ve konuşmayacaktır. Nitekim annesi tam üç gün üç gece bu halini devam ettirir ve bayılır. Bu gelişmeler karşısında Hz. Sa'd'ın îmanında hiçbir değişiklik olmaz. Aksine O, annesine gelerek;

"Anneciğim! Eğer bin bir tane canın olsa, bunları birer birer teslim etsen, ben yine dinimden dönecek değilim..."

diyerek, boşuna bir uğraş içinde olduğunu bildirir. Oğlundaki bu kararlılığı gören anne de giriştiği bu protesto eyleminden vazgeçer.(Hayatü's-Sahabe, Y. Kandehlevi)

Daha nice sahabe aile ve çevrelerinden işkence görmüşlerdir. Ancak yılmamışlar dinlerinde sebat etmişlerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun