Yemin kefareti neden art arda tutulmalı?

Yemin kefareti neden art arda tutulmalı?
Tarih: 08.06.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Yemin kefareti orucu neden 3 gün ard arda tutulmalı?
- Bazı alimler aralıklıda tutulabileceğini söylüyor. Her iki türlü de tutulsa keffaret yerine gelmiş olmaz mı?
- Çünkü Kuran'da 10 fakir bulamayan 3 gün oruç tutsun diyor ard arda tutulacak diye bir şey denmiyor.
- Ard arda oruç tutulmasının dayanağı nedir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an’da yemin kefareti iki kademeli olarak açıklanmıştır:

“Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tut­maz, fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti, ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden on fakire yedirmek ya­hut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkânı olmayan ise üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde (bozarsanız) yeminlerinizin kefare­ti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz.” (Mâide 5/89)

Buna göre kefaret borçlusu, aile fertlerinin ortalama harcamalarını ölçü alarak on fakiri doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmek konusunda -dört mezhebe göre de- muhayyerdir. Yemin kefaretini herhangi bir sıra şartına uymaksızın bunlardan biriyle ödeyebilir.

Ancak ayette bir işaret bulunmazsa da bunlardan -eğer varsa- köle azadı İslâm’ın insan hak ve hürriyetlerine verdiği öneme atıfla, fakihlerce en faziletli seçenek olarak görülmüştür.

Eğer bunlardan hiçbirini yapamıyorsa, ancak o zaman üç gün oruç tutar.

Üç gün oruç tutma, Hanefî ve Hanbelilere göre bu orucun ara vermeden ardarda olması gerekir; Malikî ve Şafilere göre ise, aralıklı ola­rak tutulması da mümkündür.

Görüş ayrılığının sebebi, Mushaf’ta olmayıp İbn Mesud'un kıraatinde bulunan ve "art arda" anlamına gelen "mütetâbiât” kıraatinin şaz olmasıdır. (bk. İbn Rüşd, Bidaye, 1/452)

Yemin kefareti orucunu üç gün aralıksız tutmayı şart koşan alimler, bu kıraati ahad veya meşhur haber yerine koymuşlardır. (bk. İmam Malik, Müdevvene 2/122; Serahsi, Usül, Beyrut 1393/1973, 1/281; Seyfü'd-Din el-Amidi, el-!hkam, Kahire 1387/1967, 1/148)

Buna göre, Hanefî ve Hanbeli olanlar, yemin kefareti orucunu üç gün ara vermeden tutarlar, eğer ara verirlerse yeniden tutmaları gerekir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun