İnsanın Allah’ın varlığına inanma ihtiyacı var mıdır?

Tarih: 30.04.2020 - 16:28 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsan yaratılış itibariyle pek çok duygu ve hissiyata sahiptir. İnsanın bu duyguları dikkate alınmadığı sürece, onun dünyada hakiki saadeti, rahatı bulması mümkün değildir. İnsanın bu duygu ve düşüncelerini üç grup altında toplamak mümkündür:

Birincisi; İnsanın sayısız gizli ve açık ihtiyaçları vardır. İnsan bir elmayı arzu ettiği gibi, bir bahçeyi de, bir baharı da, ebedi Cenneti de ister. Kalp ve midenin çalıştırılmasına ihtiyaç olduğu gibi, gören bir göze, işiten bir kulağa, düşünen bir akla ihtiyacı vardır. Hayatının devamı için; havaya, suya, toprağa, güneşe ve kısaca bütün kâinata ve onunun idaresine ihtiyacı vardır.

İkincisi; İnsanın sayısız maddi–manevi düşmanları vardır. Gözle görülmeyen ve hayatını tehdit eden mikroptan, dünyaya çarpma tehdidi olan bir kuyruklu yıldıza kadar, hayatını ortadan kaldırmaya sebep olacak her şey, onun düşmanıdır. İnsan nazik ve hassas duygulara sahip bir varlıktır. Bir bakıştan, küçük bir sözden rahatsızlık duyduğu gibi, yangından, selden, depremden zarar görenlerin ızdırabından sıkıntı çeken bir ruha sahiptir.

Üçüncüsü de; İnsanı üzen, devamlı ölümle sevdiklerinden ve dostlarından ayrılık endişesidir.

İnsan her an sevdiklerinin ebedî ayrılığı ile karşı karşıyadır. Onların ayrılıklarından gelen acılardan kalbi her dakika parçalanmaktadır. Bu çaresizliği gidermek için, Allah’a ve ahirete inanmayan insan, bunu unutturacak eğlenceler arayacak, böylece geçici bir süre, ağır hastalara vurulan morfin gibi, görünüşte o ayrılık acısını hissetmeyecektir. Bu ise, insanın kendi kendini aldatmasından başka bir şey değildir.

İnsanda yüzlerce hissiyattan sadece şefkat ve muhabbetin imansızlık cihetiyle verdiği acıyı nazara alalım. Mesela bir annenin güzel bir tek yavrusunu ebedî kaybetmesinden dolayı onun kalp ve vicdanını nasıl yakacağını düşünmek bile insana dehşet veriyor. Bunu teselli edebilecek, ona çocuğuyla ebedî cennette beraber olacağını müjdeleyen iman nurundan başka ne gösterilebilir?

İşte insan bütün bu ihtiyaçlarını karşılayacak güç ve kuvvet kendisinde bulunmadığı için, çaresizlik içinde çırpınmaktadır. Böyle bir insanın, ancak bütün ihtiyaçlarını temin edecek, bitmez tükenmez hazineler sahibi, her türlü düşmanlarından onu emniyete alacak nihayetsiz kudret sahibi ve onu inciten bütün ayrılıkları durduracak, ölümü kaldırıp ebedi hayatı verebilecek sonsuz kudret, irade ve ilim sahibi birisine ihtiyacı vardır.

İşte bütün bunlar, Allah’a ve ahirete iman sayesinde elde edilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun