İnsan, neden anatomik olarak memeli hayvanlara benzer yaratılmıştır?

Tarih: 26.04.2013 - 00:48 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bilim bize gösteriyor ki, insanlarla memeli hayvanlar birbirlerine çok benziyorlar, neden?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Birbirine benzeyen sadece insanlarla memeli hayvanlar değildir. Canlıların temelini teşkil eden hücre yapısı itibariyle, bitkiler, hayvanlar ve insanlar büyük bir benzerlik gösterirler. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kalıtımın esasını teşkil eden kromozomlar ve onların temeli olan DNA molekülleri büyük oranda benzerdir. DNA’ların temeli ve esası da karbon, hidrojen, oksijen ve azot atomlarından meydana gelmiştir.

Canlı ve cansız bütün kâinat, maddesi itibariyle, karbon, hidrojen, oksijen, azot, kalsiyum gibi 114 elementten yapılmıştır. Bizim, bütün kütüphaneleri dolduran kitapları alfabenin yirmi dokuz harfiyle yazdığımız gibi, Allah da kâinatın maddî yapısını 114 elementle yazmaktadır.

Varlıkların temel yapısının benzer olması, hepsinin sahibi ve yaratıcısının Allah olduğunu göstermektedir.

Burada kiraz ağaçları nasıl çiçek açıyorsa, Fransa’daki, Avustralya’daki kiraz ağaçları da aynı kanunlara tabi olarak çiçek açmaktadır. Burada koyun nasıl yavru yapıyorsa, Malezya’daki koyun da aynı şekilde yavru yapmaktadır. Buradaki tavukların yumurtaları nasılsa, Amerika’daki tavukların yumurtaları da aynıdır. İşte bütün bu benzerlikler, onların yaratıcılarının bir olduğunu göstermektedir.

Bir evraktaki imzanın kime ait olduğu, imzaların benzerliğinden anlaşıldığı gibi, Allah da kâinattaki varlıkları yaratırken benzer imzayı ve mührü basıyor ki, biz onların Allah’a ait olduğunu anlamakta zorluk çekmeyelim.

Elbette varlıkların benzer yaratılışlarının pek çok sebep ve hikmetleri vardır. Herkes kendi kabiliyet ve istidadına göre bunlara bazı sebepler gösterebilir. Ancak, bütün varlıkların böyle benzer yaratılışının sebep ve gayelerinin, elbette sadece bizim ortaya koyduklarımızdan ibaret olduğu söylenemez.

Bir de bu yaratılışın Allah’a bakan ciheti vardır. Bizim ona nüfuz etmemiz mümkün değildir. Biz ancak bize bildirilen kadar bilebiliriz.

Bizim bilgimiz ise, O’nun denizler genişliğinde olan bilgisinin yanında, bir damla gibidir. Bir damla ile denizleri tartmak ve anlamak nasıl mümkün değilse, Allah’ın kâinattaki tasarrufunu, yaratılışlardaki hikmet gayelerini bihakkın anlamamız mümkün değildir.

İşte burada, O’nun yaratılıştaki hikmet ve gayelerini tam olarak kavrayamayacağımızı bilmek ilimdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun