İnsan istediği için mi, yoksa Yaratıcı lütfettiği için mi dünya yaratıldı?

Tarih: 27.03.2012 - 09:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bize “Ya bu sınava gireceksiniz ya da gireceksiniz” başka çareniz yok deniyor sanki. Bu bir dayatma değil midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a. İnsan istediği için değil, Yaratıcı istediği için dünyayı yaratmıştır. Zaten insanın isteğinin söz konusu olması imkânsızdır. Çünkü kâinat insandan önce yaratılmıştır. O zaman insan yoktu ki isteği olsun.

b. Herhangi bir ev sahibi evinde; herhangi bir bahçe sahibi bahçesinde, kısacası her mülkün sahibi kendi mülkünde dilediği şekilde tasarruf etme hakkına sahiptir. Bütün evrenin yegâne sahibi olan Allah da elbette kendi mülkünde dilediği şekilde tasarruf hakkına sahiptir. Bunun garipsenecek, haksızlık olarak algılanacak hiç bir tarafı yoktur.

- Sonsuz ilim, kudret ve hikmete sahip olan, sonsuz inayet, şefkat ve merhamete malik olan yüce yaratıcının tasarruflarında yanlışları bulmaya çalışmak, akla ve mantığa uymaz. On dokuz bin alem olarak adlandırılan evrenin bütün katmanlarında nihayetsiz bir hikmet ve adaletin gözle ve/veya fenlerin gözüyle görüldüğü bir sanat mimarisinin mimarına karşı eleştirel bir bakış açısı sergilemek için -haşa- onun kadar bir ilim, hikmet ve kudrete sahip olmayı gerektirir.

- Gözümüzü, gökyüzünün gözü olan güneşe göre ayarlayıp bize varlıkları gördüren, dilimizi ve kulağımızı atmosferdeki hava ile buluşturup bize seslenmeyi ve işitmeyi bahşeden, oksijeni belli bir oranda yaratıp akciğerlerimiz vasıtasıyla bize nefes aldıran, biyolojik bünyemizin ihtiyaç duyduğu ve hayatî öneme haiz olan bin bir çeşit gıda ve meyvelerle yeryüzünü bir nimet sofrası halinde kurup bize takdim eden ve daha -psikolojik, biyolojik, sosyolojik sahada- binlerce nimetleriyle imdadımıza koşan yüce yaratıcımıza karşı teşekkür borcumuzu yerine getirmeye çalışmak yerine, nefsin ve şeytanın telkinlerine kapılıp vesveselerin esiri haline gelmek iman şuuruyla bağdaşmaz. Bir mümin asla böyle bir şey düşünmemelidir. Rabbine teslim olmalı, şeytanın ve nefsin şerrinden kurtarması için yalvarmaktan başka bir yolunun olmadığını iyice idrak etmelidir.

- Bugün bütün dünyada öğrenciler isteyerek veya istemyerek sınava alınıyorlar. İmtihanı kazananların, imtihana girdiğinden ötürü büyük bir mutluluk kazanacağı açıktır.

- İmtihan tembel olanlar ile çalışkan olanları, gayretli olanlar ile gayretsiz olanları, aklını kullananlar ile kullanmayanları birbirinden ayırmak için yapılır. Bunun adaletin gereği olduğu ortadadır. Her imtihanda kazananlar yanında kaybedenler de olabilir. Kaybedenler olur diye imtihanın yapılmaması gibi bir şey olmaz. Ayrıca, ilahi imtihanda bir kontenjanın olmadığını, belli bir derece alan herkesin bu imtihanı kazanmış olacağını da unutmayalım...

- Şu husus çok açıktır ki, çocukların büyük çoğunluğu ilk başta okumak yerine oynamayı tercih eder. Ancak anne-babası onu eğitim görmeye zorlar. Büyüdüğü zaman anne-babasına karşı “Neden beni okumaya zorladınız, beni vali yaptınız?.." diye bir itirazda bulunması düşünülemez. İslam imtihanı da böyledir. Biz Allah’a karşı çocuk bile sayılmayız. Bizim aklımız nerede şu kainatın yaratıcısı olan Allah’ın sonsuz ilmi nerede!..

İlave bilgi için tıklayınız:

Neden yaratılmak veya yaratılmamak bizim seçimimiz değildir? 
Yaratılışımız bizim tercihimiz olmamasına rağmen imtihan olmamızın sebebi nedir? ...
Bu yaratılış sistemi neden? İnsanların yaratılıp imtihana tabi tutulmasının nedeni nedir?
"Allah hayrını dilediği kişiyi sıkıntıya sokar" sözünün anlamı nedir? ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun