İncil ve Tevrat, Arapça'ya ne zaman tercüme edilmiştir?

Tarih: 03.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda değişik bilgiler vardır. Yazılan farklı makalelerde farklı bilgiler, farklı yorumlar yer almıştır.

Bizim itimat ettiğimiz bir kitapta şu bilgiler vardır:

“Eski ahdi / Tevratı ilk tercüme eden Yuhanna Uskuf el-İşbilî'dir. Bu tercüme miladî 724’te yapılmıştır." (el-A’zamî, el-Yahudiyetu ve’l-Mesihiye, 178)

Mesudî’nin bildirdiğine göre, bu konuda üç farklı tercüme söz konusudur:

a. Eski Ahdi ilk tercüme eden Hanîn b. İshak en-Nasturî’dir.(Ö: 260 h./873 m.). Bu ilk Arapça tercüme “et-Tercümetu’s-sebînıye”den yapılmıştır.(a.g.e).

b. İkinci tercüme Yahudî ahbarlarından Said b. Yusuf el-Feyumî (Ö: 320 h./934 m.)’ye aittir.

c. Diğer bir tercüme de Hibetullah b. Assal’a  aittir. Bu şahıs, Eski Ahid’i -miladî 1250 tarihinde- Kıptî tecümeden Arapça’ya tercüme etmiştir.(a.g.e.).

İncil’in tercümesine yer vermeyen bu eserde elimizde mevcut olan ve her iki Ahdi bir arada tutan Kitab-ı Mukaddes’de yer alan Eski Ahid, miladî 1865’te Beyrutta basılmış, Yeni Ahid ise 1880’de yine Beyrut’ta basılmıştır.(a.g.e).

Hz. Peygamber (a.s.m)’in Tevrat ve İncil’den istifade ederek Kur’an’ı ortaya koyduğuna dair iddia, ne tarihî gerçeklerle, ne onun ümmi kimliğiyle ve ne de o iki kitabın muhtevasıyla izah edilebilir. Eğer bu iddia doğru ise, haydi o kitapların mensubu olanlar bir araya gelip o kitaplarının bir kopyası olduğunu iddia ettikleri Kur’an’ın bir benzerini ortaya koysunlar.

Tarih boyunca o iki kitaba mensup yüzlerce ilim adamı, Kur’an’ın hakkaniyetini görmüş ve ona bağlanmıştır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Kur'an-ı Kerim'in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

Peygamberimiz'in Kur'an-ı Kerim'i Tevrat ve İncil'den faydalanarak yazdığını iddia edenlere nasıl cevap verebiliriz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun