İmanı nasıl kuvvetlendirebiliriz?

Tarih: 13.09.2006 - 22:27 | Güncelleme:

Soru Detayı
İmanı kuvvetlendirmek için ne yapmalıyız?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Resulullah Efendimiz (asm), imanın nasıl arttrılacağını bildirmiştir. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

"Şunları yapmak imanı zirveye çıkarır:

1. Allah’ın hükmüne karşı sabretmek,
2. Kaza ve kadere rıza göstermek,
3. Tam tevekkül sahibi olmak,
4. Allah’a tam teslim olmak."
(Ebu Nuaym)

Şimdi bu dört maddeyi kısaca açıklayalım:

Sabır:

Bir farzı yapmak veya bir günahtan kaçınmak sabırsız ele geçmez. Resulullah Efendimiz (asm)'e "İman nedir?" diye sorulduğunda, "Sabırdır!.." buyurdu. (Deylemi)

Sabır, acı ise de meyvesi tatlıdır. Üç hadis-i şerif meali:

"Sabrın imandaki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir." (Deylemi)

"Sabreden kuldan Allah razı olur." (Deylemi)

"Sabırlı ve ihlaslı cennete gider." (Taberani)

Üç âyet-i kerime meali de şöyledir:

"Sabredenlere mükafatları hesapsız verilir." (Zümer, 39/10)

"Sabredenlere (ihsanımı) müjdele!.." (Bakara, 2/155)

"Sabretmekte yarışınız!.." (Âl-i İmran, 3/200)

Hz. Hızır, "Günah işlememeye sabretmek sayesinde ledün ilmine kavuştum." buyurmuştur.

Kadere Rıza:

Allah’tan gelen her şeye razı olmak büyük nimettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

"Kadere rıza, saadet alametidir." (Tirmizi)

"Şu üç şeyi yapan dünya ve ahiret hayrına kavuşur: Kazaya rıza, belaya sabır, rahatlıkta dua." (Deylemi)

"Şu üç şeyi yapan kırk evliyadan biri olur: Kazaya rıza, haram işlememeye sabır, buğdi fillah." (Deylemi)

"Şu üç şey iman alametidir: Belaya sabır, nimete şükür, kazaya rıza." (İhya)

"Hak Teâlâ buyurdu: Kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve belaya sabretmeyen, benden başka Rab arasın!.." (Taberani)

"Ya Rabbi, beni kaza ve kaderine rıza gösteren, belana sabreden ve nimetlerine şükredenlerden eyle!" diye dua etmenin en güzel dualardan biri olduğu bildirilmiştir.

Tevekkül:

Tevekkül farzdır. Kur'an-ı Kerim'de buyuruldu ki:

"İmanınız varsa Allah’a tevekkül edin." (Maide, 5/23)

"Tevekkül edene Allah kâfidir." (Talak, 65/3)

"Allah tevekkül edenleri sever." (Âl-i İmran, 3/159)

En büyük makam, Allah Teâlâ'nın sevgisine kavuşmaktır. "Hasbiyallah!..", Allah bana yetişir, kâfi gelir demektir. İbrahim aleyhisselam, ateşe atılırken, "Hasbiyallah ve ni’mel vekil." dedi ve kurtuldu. Allah Teâlâ, Davud aleyhisselama şöyle vahyetti:

"Bir kul, kullara değil de bana ihlasla tevekkül ederse, herkes ona tuzak kursa, ona mutlaka bir çıkış kapısı açarım. Bir kul da bana değil mahluka güvenirse, bütün yükseliş sebeplerini keser ve çöküş yollarını kolaylaştırırım." (İbni Asakir)

"Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür."

Allah’a Teslimiyet:

Teslim olmak, esir olmak, kul köle olmak demektir. Allah’a teslim olmak da Allah’ın kulu olmak ve onun her emrini yapmaya hazır beklemek demektir. Zaten Müslüman, Allah’a teslim olan insan demektir. Kur’an-ı Kerim'de de teslim olmak emredilir:

"Biz sadece Allah’a teslim olduk, deyin!" (Bakara, 2/136

"Âlemlerin Rabbine teslim olarak namaz kılın." (En'am, 6/71, 72)

"Belkıs imanını bildirmek için, 'Âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum.' dedi." (Neml, 27/44)

Hadis-i şerifte de buyuruldu ki:

"Şu beş şey imandandır: Allah’a teslimiyet, kaderine rıza, işini Allah’a havale etmek, ona güvenmek, musibete sabır." (Bezzar)

İşte bunları uygulayan imanın zirvesine çıkar. Ayrıca iman kitapları okuyup iman konulu sohbetlere katılmak çok faydalı olur. Bunun için Risale-i Nur tefsirini tavsiye ederiz.

İlave bilgi için tıklayınız:

- İmanımızı nasıl kuvvetlendiririz. İman, İmanın artıp eksilmesi, tahkiki ve taklidi iman, İmanın önemi hakkında bilgi verir misiniz?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun