İmam Ahmed bin Hanbel, Müsned’inden zalim sultana karşı olan hadisleri atmış mıdır?

Tarih: 05.11.2014 - 18:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Belki sizin de bildiğiniz üzere yakın zamanda İmam Ahmed bin Hanbel(r.h.a)in Müsned’inde sultanlarla barıştıktan sonra sultanları zemmeden hadisleri attığı iddia edildi ve buna karşı cevap verildi. Bu iddiaya cevap veren bir hocaefendi İmam Ahmed’in Müsned’indeki zalim sultana ta'n edilen hadisleri gösterdi lakin ben bu cevaplar biraz karışık olduğu için tam idrak edemedim. Sualim muhtasaran şöyle:
- İmam Ahmed bin Hanbel Müsned’inde zalim sultana karşı olan hadisleri atmış mıdır, attıysa ondan sonra günümüzde kitabında bulunan zalim sultana karşı olan hadisler oğlu Abdullah tarafından mı eklenmiştir?

- Naklettiğim şu rivayet; ''İmam Ahmed b. Hanbel (rh.a), vefat hastalığında, oğlu Abdullah’a, Müsned‘deki bir rivayetin üstünü çizmesini, yani o hadisi Müsned‘den çıkarmasını söylemiş. Konuyla ilgili olarak adı geçen eserde Efendimiz (s.a.v)’in, “Ümmetimi Kureyş’in şu batnı helak edecek” buyurduğu, Sahabe’nin “(Onlar konusunda) ne yapmamızı emir buyurursunuz ey Allah’ın Resulü?” diye sorması üzerine de, “Keşke insanlar onlardan uzak dursa!” dediği nakledilir. Rivayetin akabinde İmam Ahmed’in oğlu Abdullah şöyle der: “Vefat hastalığında babam şöyle dedi: “Bu hadisin üstünü çiz. Zira bu hadis, Hz. Peygamber (asm)’den gelen (sahih) hadislere yani “(zalim sultanın tasarrufları karşısında) dinleyin, itaat edin, sabredin” buyurulan hadislere- aykırıdır. (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 301; Ahmed Şâkir tahkiki, VIII, 118; Şu’ayb el-Arnaût tahkiki, XIII, 381-3)
- Bu durum, İmam Ahmet’in Müsned’inde zalim sultana karşı olan hadisleri çıkardığına delil olabilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Önce şunu belirtelim ki, verilen kaynaklarda aynı hususları görmek mümkündür.

- Sonra şunu da belirtelim ki, İmam Ahmed’in hak bildiği yoldan asla dönmediği, korkunun elinden tutup yolundan alıkoyamadığının delili, onun yıllarca “halk-ı Kur’an” meselesinde gösterdiği sebat ve metanettir.

- Buna göre, şayet oğluna bir rivayetin silinmesini istemişse, bu rivayetin gerçekten sahih olmadığına ve konuyla ilgili sahih olan rivayetlere aykırı olduğuna kanaat getirdiği içindir. Yoksa sırf birlerinin hoşuna gitsin diye böyle bir şey yapması, özellikle ölüm döşeğinde iken böyle bir düşünceye kapılması asla mümkün değildir.

“Bu hadisin üstünü çiz. Zira bu hadis, Hz. Peygamber (asm)’den gelen (sahih) hadislere yani '(Zalim sultanın tasarrufları karşısında) dinleyin, itaat edin, sabredin.' buyurulan hadislere- aykırıdır.” (Müsned, 2/301)

manasındaki bu ifadesi bu hususta çok açıktır.

- Tarih boyunca, İslam alimlerinin zalim hükümdarlar karşısında baş kaldırmamalarının asıl hikmeti de fitnelerden sakındıran bu sahih hadis rivayetleridir.

Bu husus bile tek başına İmam Ahmed’in tavrının doğruluğuna şahittir...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun