Hz. Peygamber, Hz. Ümmü Seleme ve Hz. Zübeyir aynı yatakta mı uyudular?

Tarih: 28.04.2020 - 15:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Rasulullah (s.a.v) Hz. Ümmü Seleme (r.anha) ve Hz. Zübeyir (r.a) aynı yatakta uyuduklarını bildiren bu rivayetin bir açıklaması var mı?
Hz. Peygamber Hz. Ümmü Seleme ve Hz. Zübeyir aynı yatakta uyudular. (İshak b. Rahuye, Müsned, C. 4, S. 343, Hadis. 1777; Hakim En-Nisaburi, Müstedrek Alas-Sahihayn, C. 3, S. 410, Hadis. 5567, (Hakim Ve Şemsuddin Ez-Zehebi: Buhari ve Müslim’in şartına esasen Sahih), (Sahihtir: İbni Hacer el-Askalani, İtha El-Mahara, C. 4, S. 552, Hadis. 4645).)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müsned’in değişik nüshalarında zikredilen yerde böyle bir olaya rastlayamadık.

Bununla beraber, Hakim’de zikredilen yer vardır. Fakat “bazı hanımları” ifadesine yer verilmiştir.

Bu rivayeti şöyle anlamak mümkündür:

Soğuk bir gecede Efendimiz (asm) oturup sohbet ederken, bir yorgana sarılmıştır. Hanımlarından bazıları da bir tarafında toplanıp aynı yorgana sarınarak onu dinliyorlardı. Bu arada Hz. Zubeyir de geldi, Hz. Peygamberin diğer tarafında oturup o da yorgana sarındı.

Rivayette, "aynı yatakta yatmak" diye bir şey yoktur. 

Bununla beraber, bu rivayetin uydurma olduğunu söyleyenler de vardır. Senedinde yer alan İshak b. İdris el-Esvari yalancının tekidir. 

Yahya b. Main ve İbnu’l-Kayserani, bu adamın yalancı ve hadis uyduran kimse olduğunu bildirmişler. (bk. İbn ADi, el-Kâmil Fi’d-Duafa, 1/333; İbnu’l-Kayserani, Zahiretu’l-huffaz, 2/1106).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun