Hz. Musa (as) ile Hz. İsa (as) arasında hangi peygamberler gelmiştir ve tebliğ ettikleri din Yahudilik midir?

Tarih: 09.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Musa (as) ile Hz. İsa (as) arasında, birçok peygamber gelmiştir. Ancak Kur’an’da adı geçen peygamberler olarak: Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. İlyas, Hz. El-Yasa, Hz. Zulkifl, Hz. Yunus, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya (Aleyhimüsselam ecamin) gelmiştir.

Bunların hepsi Beni İsrail peygamberleridir. Tebliğ ettikleri din İslam'dır. Bütün Peygamberler İslam dinini tebliğ etmişlerdir. Temel şeriat kitapları ise Tevrat'tır. Hepsi de Orta Doğu'da yaşamışlardır.

İslam, son peygamber Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği dinin özel ismidir. (Mâide 5/3)

Bununla birlikte, İslam daha önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dinin de adıdır. Zira, o peygamberlerin tebliğlerinin esasını, Allah’ın varlık ve birliğini tanıyıp O’nun iradesine teslim olma ilkesi oluşturur.

Nitekim Kuran’ın bildirdiğine göre Nuh, “bana Müslümanlardan olmam emrolundu” demiş (Yûnus 10/72); İbrahim’e Müslüman olması emredilmiş (el-Bakara 2/131); İbrahim ve Yakub, oğullarına, “Allah sizin için bu dini seçti, o halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz” tavsiyesinde bulunmuştur. (Bakara 2/132)

Kuran’da Benî İsrâil peygamberleri, İslam kelimesiyle aynı kökten gelen fiil ve isimlerle Allah’a teslim olmuş kişiler olarak takdim edilmektedir. (Mâide 5/44)

Nihayet Hz. Muhammed de kendisine, tebliğ ettiği dine inanan ilk Müslüman olmasının emredildiğini ve böylece Müslümanların ilki olduğunu bildirmektedir. (Enam 6/14, 163; Mümin 40/66)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun