Hz. Muhammed Irak'a ve Mısır'a seyahat etmiş midir?

Tarih: 12.04.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Muhammed (s.a.v) Irak'a ve Mısır'a peygamberliğinden önce veya sonra seyahat etmiş midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin Irak veya Mısır’a seyahat ettiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Peygamber Efendimiz (asm), peygamber olmadan önce iki defa Busra’ya gitmiştir.

Dokuz veya on iki yaşında iken amcası Ebu Talib ile gittiği ilk seyahat sırasında, Busra’da bir manastırda yaşayan rahip Bahira onu görmüş ve kendisinin peygamber olacağını söylemiştir.

Peygamberimiz (asm9 Busra’ya ikinci seyahatini ise yirmi beş yaşında Hz. Hatice’nin kervanını yönetirken yapmıştır. Bu seyahati sırasında konakladığı yeri fark eden rahip Nestura kendisi hakkında, “Bu ağacın altına peygamberden başkası inmedi” demiştir. (İbn Sad, Tabakat, 1/130)

Busra (Bozrah), Suriye’nin güneyinde Yermük nehrinin kaynağına yakın bir yerde Cebel-i Dürüz’ün (Cebel-i Arab) batı yamacında, denizden 850 m. yükseklikte verimli bir ovada kurulmuştur. Bugünkü Ürdün-Suriye sınırının 30 km. kadar kuzeyinde, bağlı bulunduğu Der‘â’nın (eski adı Ezriât) 41 km. güneydoğusunda ve Şam’ın 141 km. güneyinde yer alır.

Esasen Hz. Peygamber Efendimizin (asm) ticari seferlerine dair daha geniş bilgi, Hz. Hatice ile evlenmeden önceki dönem ve evliliğinin gerçekleştiği Şam seferi konularında söz konusudur.

Buna göre ilk Şam /Suriye / Busra seferinden sonra Hz. Peygamber Efendimizin (asm) evlenmeden önce ticari amaçla Bahreyn, Habeşistan, Yemen ve ikinci defa Suriye topraklarındaki Busra’ya gittiği ifade edilmektedir.

Özetle, kaynaklarımızda Hz. Peygamber Efendimizin (asm) bazı seyahatlerinden bahsedilmekte ise de Irak veya Mısır’a seyahat ettiğine dair bir bilgiye rastlanmamıştır.

İlave bilgi için bk.

- Fayda, Mustafa, “Busrâ”, DİA, İstanbul, 1992, c. VI, s. 470-472.
- Hamidullah, Muhammed, “Hz. Peygamber’in İslam Öncesi Seyahatleri”, Terc. Abdullah Aydınlı, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, 1980, Sayı: 4, s. 327-342.
- Kılıç, Ünal, “Peygamberimizin Risâlet Öncesi Geçim Durumu”, İSTEM, Yıl: 2, Sayı: 4, 2004, s. 191-202.
- Yüksel, Ahmet Turan, “Bir Tacir Olarak Hz. Peygamber”, Diyanet İlmi Dergi Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)-Özel Sayı, Ankara, 2000, s. 137-148.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun