Hz. Muaviye, Hz. Ali’ye lanet edilmesini istedi mi?

Tarih: 05.06.2023 - 21:11 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadisi açıklar mısınız? Buradaki açıklama doğru mu? Değilse nasıl anlamalıyız bu hadis-i şerifi?
- Emir b. Sa'd b. Ebu Vakkas, babasından rivayet ettiğine göre, Muaviye b. Ebu Süfyan, Sa'd'ı vali olarak atadı ve şöyle dedi:
“Ebu Turab'a (Hz. Ali) lanetlemekten seni alıkoyan nedir?” Bunun üzerine o şöyle dedi: Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)'in onun hakkında şöyle dediğini hatırladım…(Sahih Muslim, cilt 6, hadis 6220, sahabenin faziletleri).
- Bu hadis, Muaviye'nin Sa'd'ın neden diğerleri gibi Ali'ye lanet etme emrini yerine getirmediğine şaşırdığını gösterir. Bu da gösteriyor ki, - Ali'ye lanetlemek o devirde insanlar için bir âdet (sünnet) idi. Dolayısıyla bu, Muaviye'nin bu alışkanlığı (Sünnet olarak Ali'yi lanetlemek) icat ettiği anlamına gelir.
- Bu hadise yapılan bu tefsir doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Muaviye’nin, Hz. Sad b. Ebi Vakkas’a: “Seni Ebu Turab’a shakaret etmekten alıkoyan nedir?” diye sorduğunda, Hz. Sad ise, Hz. Peygamber’in (asm) Hz. Ali için üç şey söylediğini; bunlardan birinin kendisinde bulunmasının kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlı olduğunu ifade ederek Hz. Ali’nin faziletlerini saymıştır.(1)

Hz. Muaviye, Hz. Sad’a, Hz. Ali’ye hakaret etmesi için emir vermemiş, sadece ما منعك أن تسب عليا diyerek ona bir soru yöneltmiştir.(2)

Ancak Hz. Muaviye’nin bu sözlerinin, Benî Ümeyye’nin Hz. Ali’ye hakaret ettiğine ilişkin bir delil olduğu öne sürülmüştür.(3)

Kadı İyaz ise, burada geçen سب kelimesinin örfte “mezheb ve görüş değiştirme” anlamına geldiğini de belirterek rivayeti farklı yorumlar.

Buna göre bir fırka, mezhebinde hata eder ve doğruya karşı çıkarsa, onun için de bu ifade kullanılır. Yani bu ifadeyle Hz. Muaviye, Hz. Sad’a: “İnsanlar Hz. Ali’nin görüşünde hata ettiğini düşünüyorlar sen neden öyle düşünmüyorsun? Oysaki bizim görüşümüz daha isabetlidir.” demektedir.(4)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Muaviye'nin şarap içmiş mi, Hz. Ali ile karşılıklı lanetleşme olmuş mu?

Hz. Muaviye'yi sevmesek sorumlu olur muyuz?

Sahabeler arasında geçen savaşları nasıl değerlendirmek gerekir?

Kaynaklar:

1) Mülsim, Fedâilu’s-Sahâbe, 32.
2) Kâdî İyâz, İkmâlu’l-Mu‘lim, 7/414; Mâzerî, el-Mu‘lim bi fevâidi Müslim, 3/246-247; Nevevî, el-Minhâc, 15/175.
3) Kurtubî, el-Müfhim, 6: 272.
4) Kâdî İyâz, İkmâlu’l-Mu‘lim, 7/416.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun