Hz. İsa, Allah'ın izniyle ölüleri diriltirken hangi duayı okurdu?

Tarih: 02.07.2013 - 10:21 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Böyle bir rivayet var mıdır?
"Bismillâhirrahmânirrahîm* Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm* Allahümme innî es’elüke yâ kadîmü* yâ dâimü* yâ ferdü* yâ vitru* yâ ehadü* yâ samedü* yâ hayyü* yâ kayyûmü* yâ zel celâli vel ikram* fein tevellev fekul hasbiyallahü lâ ilahe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm.*"
- İsa (as) bu mübarek duayı okur, ölüleri diriltirdi. Haceti veya bir dileği olan sabah namazını kıldıktan sonra kıbleye karşı oturur da bu duayı yüz defa okursa dileği gerçekleşir. Cenab-ı Hakk'ın velî kullarından olan Süleyman bin Mukatil Hazretleri şöyle buyurmaktadır:
“Kim yukarıdaki duayı sabah namazından sonra yüz kez okuyup Cenab-ı Hakk'tan dilekte bulunur da Allah onun dileğini vermezse, ben Süleyman bin Mukatile lanet eylesin.”
- Öyle ise bu duayı hiç tereddüt etmeden içten, samimiyetle okuyup Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmeliyiz.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Söz konusu bilgiye rastlayamadık. Konuyu Mukatil b. Suleyman’ın tefsirinde de araştırdık, söz konusu bilgiye rastlayamadık.

Deylem’nin rivayet ettiği bir hadise göre, Peygamber Efendimiz (asm)'in:

“Ya Ali! Sıkıntıya düştüğün zaman, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.’ duasını oku!” (Deylemi, 5/324)

şeklinde kısa bir ifadesi vardır.

Hz. İsa (as) Allah'ın izniyle ölüleri diriltme mucizesi gösterirken okuduğu dualar şöyledir:

"Ya Hayy, Ya Kayyûm!.." (bk. Razi, Âl-i İmran 49. ayetin tefsiri; Sâlebî, Arais, s.394)

"Ey Allah'ım! Semâ'da İlâh sensin! Yerde İlâh, sensin!
İkisinde de senden gayrı İlâh yoktur!
Göklerde Cebbar olan, sensin! Yerde Cebbar olan sensin!
İkisinde de senden gayrı Cebbar olan, yoktur!
Göklerde Hükümdar olan, sensin! Yerde Hükümdar olan, sensin!
İkisinde de senden gayrı Hükümdar yoktur!
Göklerde hüküm, senindir! Yerde hüküm, senindir!
İkisinde de senin hükmünden gayrı hüküm yoktur!
Senin, yeryüzündeki kudretin, semadaki kudretin gibidir!
Senin, yeryüzündeki saltanatın, semadaki saltanatın gibidir!
Ben, senin şerefli isimlerinle, senden dilekte bulunuyorum!
Hiç şüphe yok ki, sen, her şeye Kadirsin, senin her şeye gücün yeter!" (Sâlebî-Arais, s. 390)

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun