Yatağa Girdiğinde

Önce istiğfar eder, sonra 33 defa "Allah'ü ekber", 33 defa "Sübhânallah", 33 defa "Elhamdülillah" der ve şu duaları okur:
Allahım, nefsimi Sen yarattın, onu öldürecek de Sensin. Onun ölümü de hayatı da Senin elindedir. Eğer yaşatırsan, onu koru; öldürürsen, mağfiret eyle.
Allahım, Senden afiyet diliyorum.
Semavât-u arzın ve Arş-ı Azîm'in Rabbi olan Allahım, bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbi Allahım, taneleri ve tohumlan yaran, Tevrat, İncil ve Furkan'ı indiren Allahım, alınlarından tuttuğun her şeyin şerrinden Sana sığınırım.
Allahım, evvel Sensin, Senden önce hiçbir şey yoktur. Âhir Sensin, Senden sonra hiçbir şey yoktur. Zahir Sensin (her şeyin fevkinde Sensin, esbab sırf bir perdedir), Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Bâtın Sensin (melekût-u eşya Senin elindedir), Senden öte hiçbir şey yoktur. Uhdelerimizdeki borcu öde, fakirlikten bizi halâs eyle.
Allahım, (rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi Sana teslim ettim, yüzümü Sana çevirdim, işimi Sana ısmarladım, sırtımı Sana dayadım. Senden başka sığınak, Senden başka dayanak yoktur. Allahım, indirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettim. Allahım, kullarını dirilteceğin gün beni azabından koru. Senin ismini (anarak) ölür ve dirilirim.
Allah'tan başka ilâh yoktur. O birdir. Ortağı yoktur. Hamd ve mülk Ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter.
Güç ve kuvvet, ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın (elinde)dir.
Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah büyüktür. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah'ın (elinde)dir.
Allahım, Senin perçemlerinden tuttuğun her şeyin şerrinden Senin vech-i kerîmine ve tam kelimelerine sığınırım.
Allahım, borçları ve günahları ancak Sen izale edersin.
Allahım, Senin ordun hezimete uğramaz. Senin vaadin yalan çıkmaz. Sana karşı hiçbir şan ve şeref sahibine, şan ve şerefinin bir faydası dokunmaz.
Allahım, Sana hamdederek Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'ın adını anarak yanım üzerine yattım. Allahım, günahımı bağışla, şeytanımın sesini soluğunu kes, nefsim üzerindeki rehni çöz, beni en yüksek meclistekilerin arasına ilhak buyur.
Allahım, Senin adınla, yanım üzere yattım, günahımı bağışla Rabbim.
Allahım, kulağımdan ve gözümden beni yararlandır ve (ölünceye kadar) onları sıhhat ü afiyette kıl. Beni, düşmanıma karşı muzaffer eyle ve ondan intikamımı bana göster.
Allahım, borca yenik düşmekten ve açlıktan Sana sığınırım; zira açlık ne kötü bir arkadaştır.
Bizi yediren, içiren, (her türlü ihtiyaçlarımıza) kifayet eden ve bizi barındıran Allah'a hamd olsun; nice kimseler var ki, ihtiyaçlarını karşılayan da yok, barındıran da.
Benim her türlü ihtiyaçlarıma yeten, beni barındıran, beni doyuran, içiren, lütfedip fazla fazla veren, ihsan edip bol bol veren Allah'a hamd olsun. Her hâl-ü kârda Allah'a hamd olsun.
Her şeyin Rabbi, Meliki ve her şeyin ilâhı Allahım, Cehennem'den Sana sığınırım.
Rabbim, ismini anarak yanım üzerine yattım ve yine ismini anarak kalkarım. Eğer canımı alacaksan ona mağfiret buyur, ona merhamet eyle. Eğer onu tekrar hayata döndüreceksen, onu salih kullarını koruduğun şeylerle muhafaza eyle.
Allahım, kullarını dirilteceğin gün beni azabından koru. (3 defa
 

 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun