Orucun, Nefsin Fir`avunluk Damarını Kırmasına Bakan Faydası:


 İnsandaki nefs-i emmâre, Rabbini tanımak, O`nun emirlerine boyun eğmek istemez. Fir`avn gibi, bizzat kendisi rablık ve ilâhlık dâvasında bulunur. Nefsin bu damarını açlıktan başka hiçbir şekilde kırmak mümkün değildir. İşte Ramazan orucu, doğrudan doğruya nefsin fir`avunluk cephesine darbe vurup kırar; ona za`fını ve fakrını hissettirerek Allah`ın âciz bir kulu olduğunu bildirir. Rivayete göre, Cenâb-ı Hak nefse:


- Ben kimim, sen kimsin? diye sormuş. Nefis de:


- Ben benim, sen sensin! diye cevab vermiş. Bunun üzerine Allah ona azab vermiş, Cehenneme atmış, sonra yine sormuş:


- Ben kimim, sen kimsin? Nefsin cevabı aynı olmuş:


- Ben benim, sen sensin! Hangi azâbı verdiyse, nefis gurur ve enaniyetinden vazgeçmemiş. Nihayet uzun süre aç bırakarak bir nevi oruç tutturmuş, sonra tekrar sormuş:


- Ben kimim, sen kimsin? Nefis bu sefer şu cevabı vermiş:


- Sen benim Rabb-i Rahîmimsin, bense senin âciz bir kulun...


 

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun