Hz. Hızır ne zaman doğmuştur ve Peygamberimiz (a.s.v) ile hiç görüşmüş müdür?

Tarih: 03.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Hızır (as)'ın ne zaman doğduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Kur'an'da «Kullarımızdan bir kul» diye anılan ve Hz. Musa (as) ile karşı­laşan kişinin ismi hususunda alimlerin ihtilafı vardır. Peygamber mi, nebi veya rasûl veya veli mi olup olmadığı hususunda da ih­tilaf edilmiştir. Zamanı hususunda ve şu anda ölü mü veya diri mi olduğu noktasında da ihtilaf vardır.

İsmine gelince, alimler «İsmi Hızır'dır» demişlerdir. Bazıları «Belya bin Melkan» bazıları «Elyesa», bazıları «İlyas», bazıları «Meleklerden bir melek» demişlerdir.

Babası hususunda da ihtilaf vardır. Bazıları «Adem'in öz oğludur», bazıları «Firavun'un oğlu­dur», bazıları «El-İs'in oğludur», bazıları da «Kelya'nın oğludur» demişlerdir. Fakat cumhura göre onun ismi Belya bin Melkan' dır ve Hızır da onun lâkabıdır.

O, nebidir, cumhurdan bazıları ra­sûl olduğunu, bazıları da veli olduğunu ileri sürmüşlerdir ki ek­seriyet bu görüşü desteklemektedir. (Ali Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, Arslan Yayınları: 10/526-528.)

Hz. Hızır (as.)'ın Hz. Peygamber (asm) ile görüştüğü ve bazı sahabelerin onu gördükleri hakkında rivayetler ve İslam Alimlerinin onun hala hayatta olduğunu kabul ettiklerini gösteren kaynaklar için bazı kitapların isimleri şöyledir:

El-lsabe - İbn-i Hacer 1/429-452; Sahih-i Müslim 4/1847 ve 2050; Şerh-üs Sünne - Begavî 15/280; Cem'-ül Fevaid 1/43; Müsned-ül Firdevs 1/345 ve 427, 5/504; Cem'-ül Cevami' - Suyutî hadîs no: 4118 ve 70707; Kenz-ül Ummal ha¬dîs no: 34409; Mevarid-üz Zam'an - İbn-i Hibban hadîs no: 2092; Tirmizî hadîs no: 30151; Züher-ül Firdevs - İbn-i Hacer 4/401; İhya-u Ulûm-id Din 1/336; El-Feth-ül Kebir 1/439; Şerh-i Müslim - Nevevî 8/234; Râmuz-ül Ehadîs sh: 198; Nur-ul Ebsar sh: 157, 258 ve 270; El-Musannef - San'anî 2/393; El-Feth-ür Rabbani - Geylanî sh: 240 …

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun