Hz. Hatice, Hz. Asiye, Hz. Aişe, Hz. Fatıma, Hz. Havva gibi mübarek şahsiyetler içerisinde, Kur'an'ın uzun surelerinden birine Meryem isminin verilmesinin hikmeti nedir?

Tarih: 21.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Meryem Suresi, adını Hz. Meryem’den çok, Hz. İsa (as)’ın annesi olması nedeniyle almaktadır. Hz. Meryem, Allah’ın babasız yarattığı bir çocuğun annesi olduğu ve böyle bir mucizeye mazhar kılındığı için bir sureye adı verilmiştir.

Nitekim Meryem Suresi, Hz. Meryem'in hamile kalmasını, Hz. İsa (as)'ı babasız olarak doğurmasını, bu hamileliğin yankılarını, buna bağlı diğer hususları; en önemlileri beşikte küçük bir çocuk iken konuşması gibi oldukça hayret verici olayların Hz. İsa (as)'ın doğumu ile birlikte ortaya çıkmasını anlatan konuları ihtiva etmektedir. (Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları: 8/297)

Diğer mübarek kadınlardan hiç biri, Allah’ın sonsuz kudretini böyle mucizevârî bir tarzda göstermeye vesile olmamıştır.

Bununla beraber, Kur’an’da Hz. İsa (as)’ın “Meryem oğlu” olarak adlandırılması ve sık sık bu adla anılmasının önemli bir hikmeti, Hristiyanların “Telis” akidesini, “velediyet” fikrini reddetmek içindir. Yani, Hz. İsa (as)’ın annesinin adının zikredilmesi, kalıcı olsun diye bir sureye ad olarak verilmesi,  bir anneden doğan insanın  ilah olamayacağına, ilah olanın kadın rahminde kalamayacağına dair açık gerçeği gözler önüne sermeye, paslı kulakların pasını silmeye yöneliktir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun