Hz. İsa'nın babasız dünyaya gelmesi, ölüleri diriltmesi gibi mucizeler kıyamete yakın tekrar dünyaya gönderileceğine bir işaret olabilir mi?

Tarih: 22.06.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konuyu bildiğinizi düşündüğümüz için kısaca bir noktaya işaret ederek düşüncelerimizi ortaya koymaya çalışacağız:

Bilindiği üzere, Hz. İsa (as)’ın göğe çıkarılması ve tekrar yere indirilmesi konusu aklî olmaktan ziyade naklî / semaî bir meseledir.

Her peygamberin gösterdiği bazı mucizeler ve olağandışı harikalar olmuştur. Bu mucizelerin varlığı mutlaka başka bir harikanın olacağını göstermez. Bu sebeple, Hz. İsa (as)’ın da gösterdiği harikalar onun göğe çıkarılmasını veya yere tekrar indirileceğine dair bir delil teşkil etmez.

Bir delil olarak değil de, bir münasebet, bir uygunluk, bir tevafuk açısından denilebilir ki, Hz. İsa (as)’ın babasız dünyaya gelmesi, -Hz. Cebaril (as)’in üflemesiyle- âdeta yarı melek bir şekilde var olması, onun melekler gibi gökte yaşamasına çok güzel bir uygunluk göstermektedir. Meleklerin gökten yer inmeleri gibi, onun da tekrar yere inmesi mümkündür, makuldür. Bu ipuçları, verilen haberlerin doğruluğunu desteklemektedir.

Ashab-ı Kehf'in 309 yıl bir nevi ölümcül uykularından sonra tekrar hayata döndürülmeleri, Allah’ın her şeye kâdir olduğunu ve Hz. İsa (as)’ı da -bir süreliğine gökler âleminde bıraktıktan sonra- tekrar dünyaya getirmeye de kâdir olduğunu göstermektedir. Hz. Uzeyr (as) gibi Hristiyan olmayan bir kutsî zatı da ölümünden yüz yıl sonra tekrar diriltilmesi söz konusu ise de bu olay, genel kanaate göre Hristiyan olan Ashab-ı Kehf’in bu harika dirilişlerinin, peygamberleri olan Hz. İsa (as)’ın dünyaya tekrar döndürülmesi arasında bir sinyalin olmasına engel değildir.

Özetle; başta arz edildiği üzere -Hz. İsa (as)’ın hayatında ve ümmetinde meydana gelen harikaları- doğrudan -naklî bir konu olan- Hz. İsa (as)’ın dünyaya gelişine bir delil olarak göstermek ilmen mümkün olmadığını, fakat iki olay arasındaki münasebet ipçiklerini yakalamak ve ilahi takdirin acip bir tevafuk nakşı olarak bakmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun