Hz. Cerir, ya şehadet edersin ya da boynunu vururum demiş mi?

Tarih: 11.12.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Buhari Megazi 59, Hadis no: 4357 numaralı hadiste şöyle bir olay anlatılıyor:
 “O falcı fal oklarını çekerken Cerir’de onun yanı başına geliverdi ve: Ya bu okları kırar ve Allah’tan başka bir ilah olmadığına şehadet edersin ya da boynunu vururum dedi. Bunun üzerine falcı okları kırdı ve şehadet getirdi.”
- Bu hadis bize bir Arap Putperestin açık açık zorla Müslüman yapıldığını söylüyor. Ebu Hanife, Arap Putperestlerin cizye verme haklarının olmadığını söylüyor. Ya Müslüman olurlar ya da öldürülürler diyor.
- Bakara suresi dinde zorlama yoktur dediği dikkate alınırsa Ebu Hanife neye dayanarak böyle bir fetva vermiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, bu rivayet ilgili yerde geçmektedir. (bk. Buhari Megazi 59, Hadis no: 4357)

Ancak “Dinde zorlama yoktur.” prensibiyle karşılaştıran bir değerlendirmeye rastlayamadık.

Arap müşriklerinden cizyenin kabul edilmeyeceğine dair görüş Tevbe suresinin 29. ayetine dayandırılmıştır.

İlgili ayetin meali şöyledir:

 “Ehl-i kitap’tan Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.”

Şafii mezhebi ve fakihlerin büyük çoğunluğuna göre, Ehl-i kitabın dışındaki kâfirlerden cizye kabul edilmez. Delilleri ise, bu ayettir. Çünkü ayette cizyenin alınması Ehl-i kitaba mahsus olarak söz konusu edilmiştir.

İmam Azama göre, Arap müşrikleri hariç bütün kâfirlerden cizye kabul edilir. Delilleri ise, bir hadis-i şeriftir. Zühri’den gelen rivayete göre, Hz. Peygamber (asm) -Arap müşrikleri hariç- puta tapan müşriklerle de (cizye üzerinde) barış anlaşması yapmıştır.

İmam Malik’e göre -mürted olanların dışında- bütün kâfirlerden cizye kabul edilir. (bk. İbn Kesir; Beyzavî, Zuhayli, ilgili ayetin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

CİZYE 

Ateiste sadece kılıç ya da İslam mı vardır?

Tevbe sûresi 29. âyette geçen "cizye verinceye kadar onlarla ...

Müslüman olmayanlardan alınan vergiler nelerdir?

Zarar vermeyen müşriklerin sürülmesi, adalet anlayışıyla çelişmez ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun