Peygamber Efendimiz kendisine daha inmeyen bir ayet hakkında fikir yürütebilir miydi?

Tarih: 23.12.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tevbe Suresi gelmeden önce kafirlerden cizye aldı mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Peygamber Efendimiz kendisine daha inmeyen bir ayet hakkında fikir yürütmesi" söz konusu değildir. Ancak, hakkında ayet inmemiş olduğu halde, açıklanması gereken belli bir hüküm veya davranış biçimi konusunda Peygamberimiz (a.s.m)’in kendi içtihadıyla karar vermesi söz konusu olmuştur. Bu karar Allah tarafından uygun görülmediği zamanlar da olur ki, bu durumlarda gönderilen vahiyle düzeltilmiş olur.

Mesela, İbn Ümmü Mektum adındaki âmaya karşı gösterdiği tavrı düzeltilmiştir. (bk. Abese, 80/1-16)

Yine Bedir ganimetleri ve esirleri konusunda sahabenin çoğunluğuna uyan Peygamberimiz (asm)'in, oradaki ilgili kararının isabetli olmadığı belirtilmiş olmakla beraber, bundan böyle o kararın meriyete giren bir prensip olarak kabul edildiğine işaret edilmiştir.(bk. Enfal, 8/67-69).

Tevbe Suresi'ndeki 29. ayet inmeden Peygamberimiz (a.s.m)'in cizye aldığına dair bir bilgiye rastlayamadık. Tefsirlerde verilen bilgiye göre, cizye konusu hicretin 9. yılında bu surenin inmesinden sonra bir hüküm olarak ortaya konmuştur. (bk. Taberî, İbn Kesir, Razî, İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri)

Bazı rivayetlere göre ilk defa cizye Necran Hristiyanlarından alınmıştır. (bk. Fethu’l-Kadir, ilgili ayetin tefsiri)

İlave bilgi için tıklayınız:

Asr-ı Saadette İçtihat Var mıydı? ...

Tevbe Suresi 29. ayette geçen "cizye verinceye kadar onlarla savaşın" ...

CİZYE (Gayrimüslimlerden alınan)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun