Hz. Ali, "Eğer perde-i gayb açılsa Allah’a imanım artmayacak." demiş. İnsanın bu denli imana sahip olması mümkün mü? İnsanın Allah’ı görmesi ile perde-i gayb arkasında inancı farklı olmaz mı?

Tarih: 25.05.2011 - 14:39 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dikkat edilirse, Hz. Ali (ra)  “imanım artmayacak” diyor. İmanın temel esprisiyle artmaması, gözle görülmesi esnasında detayların fark edilmesine aykırı değildir. İman, inanmak demektir. Hz. Ali’nin imanının bu seviyede olduğuna şüphe yoktur.

Diyelim ki, bizim Mekke şehrinin varlığına imanımız tamdır. Gidip onu gördüğümüzde, onun varlığı hakkındaki inancımız değişmez. Bununla beraber, onu daha net görmemiz, detaylarıyla seyretmemiz, önceki bilgimizle çelişmez.

Hz. Ali’nin sözü, onun hakkalyakîn mertebesindeki şuhudî imanının tereddütsüzlüğüne yöneliktir. Bizim kokusunu bile almakta güçlük çektiğimiz öyle bir iman mertebesini anlamakta zorlanmamız da normaldir.

Diğer taraftan, Hazreti Ali (ra),

“Gaybın üstündeki maddi perdeleri çekilse, imanımda bir artma olmaz."

diyerek, kâinatın ve maddi alemin üstündeki tevhit nakışlarının berraklığına ve katiliğine işaret ediyor. Allah, kâinat sanatı üzerine öyle imza ve mühürler atmış ki, insan bu imza ve mühürlere bakarak hem tevhide hem de imanın diğer rükünlerine kati ve şeksiz inanabilir. Hatta görür gibi bir iman getirebilir demektir.

Ayrıca, Hazreti Ali (ra)’nin, “Gayb perdesi açılsa, imanım ziyadeleşmeyecek.” ifadesini, imanın son mertebesine inanmıştır, şeklinde anlamak doğru değildir. Zira mi'raca çıkan Hazreti Peygamber (asm)'in dahi:

“Ben seni (Allah'ı) hakkıyla tanıyamadım...”

demesi buna delildir.

Buna göre, Hazreti Ali, iman edilmesi gereken her şeye tam ve eksiksiz iman etmiş ve o hakikatlere yakini tam olmuştur. Yani, iman edilen hakikate ne kadar iman ettiği değil, o hakikati nasıl bildiği kast edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun