Hz. Ali’nin putlaştırılmasındaki ana sebep nedir?

Tarih: 11.07.2013 - 09:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tarihe bakıldığında, kendisinin fazla kemalat falan gösterdiğine dair rivayetlerde pek az ve bu da kafada bazı sorular doğuruyor? Hz. İsa (as) gibi mucizeler de göstermemiştir ki, bir şekil putlaştırılmasına sebep olsun. Bu meselenin zahiri ve batini tarafını açar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Ali’nin harika bir ilme sahip olduğu, eşsiz bir şecaate, fevkalade bir takvaya, şah-ı velayet unvanını alacak kadar büyük bir velayete sahip olduğu tarihi bir gerçektir. Şia, bu gibi vasıflarını da dikkate alarak mesleklerindeki taassuplarını pekiştirmişlerdir.

Aslında hadislerde, Hz. Ali’nin diğer bütün sahabelerden daha çok faziletinin söz konusu edilmesi, onun manevi şahsiyetini ortaya koymaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir:

“Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevlasıdır.” (Kenzu’l-Ummal, h. no: 951)

“Allah'ım! Ali’yi sevenleri sen de sev / ona dostluk edenlere sen de dostluk göster; ona düşmanlık gösterenlere sen de düşmanlık göster!” (Kenzu’l-Ummal, h. no: 953)

(Hz. Ali’ye hitaben) “Musa’ya Harun’un yakınlığı ne ise, senin bana yakınlığın da odur, Şu var ki benden sonra peygamber gelmez.” (Kenzu’l-Ummal, h. no: 36345)

Ayrıca, Hayber savaşı esnasında, Hz. Peygamber (asm)'in:

“Ben yarın sancağı Allah ve resulünün kendisini sevdiği, kendisinin de Allah ve resulünü sevdiği bir kimseye vereceğim ve Allah onun eliyle fethi tahakkuk ettirecektir.” (Kenzu’l-Ummal, h. no: 30129)

deyip sonradan da sancağı Hz. Ali’ye vermesi onun kadr-u kıymetini gözler önüne sermiştir. 

Sahabe arasında, Resulullah’tan sonra, daima ilmin zirvesinde kabul görmesi, raşit halifelere bir nevi Şeyhu’l-İslam olması; Hatta Hz. Ömer’in, “Ali’nin bulunmadığı bir müşkilin çözüme kavuşmasının mümkün olmadığını...” söylemesi; sahabeler arasında “Sorun, bana ne isterseniz sorun.” diyecek kadar bilgisine güvenmesi ve güvenilir olması; Kur’an’ın en büyük tercümanı kabul edilen Abdullah b. Abbas’ın, “Ben bütün ilmimi Ali’den öğrendim.” demesi; bizzat kendisinin, “perde-i gayb açılsa benim imanım zerre kadar artmaz” diyerek imanının  kuvvetine işaret etmesi gibi yüzlerce meziyetinin Sünni kaynaklarda da yer alması, Şia kaynaklarında çok daha fazla harikalarından haber verilmesi gibi imtiyazları, aşırı taraftarı olan şialara, aşırı sevgiyi ve bu aşırı sevgiden kaynaklanan ve  kitap ve sünnetin çizgisini aşacak derecede bir bağlılık kazandırmıştır. Ve ileride olacak hadiseleri gören Peygamberimiz (asm) şu gerçeğe dikkat çekmiştir:

“Ya Ali! İsa (a.s.) hakkında olduğu gibi senin hakkında da iki taife helak olur: Bunlardan Yahudiler, İsa’ya olan kinlerinden ötürü, onun annesine iftira ettiler. Hristiyanlar ise, ona karşı aşırı sevgilerinden ötürü, onu kendi makamından öteye uçurdular.” (bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 36399)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun