Hz. Aişe, Peygamberimiz öldükten sonra yüzüne vurmuş mu?

Tarih: 25.04.2021 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu rivayet sahih mi?
- Rivayete göre Hz. Aişe buyurmuştur:
"Allah Rasulu (s.a.v) ayaklarımın üzerinde vefat etti. Ben onu yatağının üzerine koydum. Kalktım, diğer kadınlarla birlikte sineme ve yüzüme vurdum." [Ahmet bin Hanbel, Musned, c. 6, sh. 274; Ahmet bin Yahya, Ensabul eşrar, c. 1, sh. 243; Cerir et-taberi, tarihut taberi, c. 2, sh. 232]

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti için bk. İbn Hanbel, h.no: 26348.

a) Hadisin rivayetinde “ayaklarımın üzerinde vefat etti” ifadesine rastlayamadık. İbn Hanbel’de yer alan “Beyne hakıneti ve zakıneti” sözcükleri (ki Buhari’nin -h.no:4438- bir rivayetinde de geçmektedir), Buhari (h.no: 4450) ve Müslim’de (2443) “Beyne sahri ve nahri” şeklindedir.

Bunların manası aynıdır; “boyun ile göğüs arası” demektir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 8/139)

Ayrıca hadisin aynı siyakla yapılan bir rivayeti daha vardır. (bk. Tarihu Taberi, 3/199)

b) Buhari’nin bir rivayetinde, Hz. Aişe “Ben onu göğsüme dayandırdım.” manasına gelen “ve ene müsnidetuhu ila sadri” şeklinde açıkça “göğüsten” söz etmiştir. (bk. Buhari, h.no: 4438)

Türkçede bu ifadeler daha çok “kucağımda...” şeklinde kullanılır.

c) “Ben onu yatağının üzerine koydum.” ifadesi yerine ilgili rivayette “Sonra ben onun başını bir yastığa koydum ve kalktım...” manasına gelen bir ifade vardır. (bk. Ahmed b. Hanbel, h.no: 26348)

d) Müsned’in muhakkiki Şuayb el-Arnavud’un değerlendirmesi şöyledir:

“Bu hadis rivayeti (sahih değil) hasendir.

Bununla beraber, Hz. Aişe’nin yüzüne vurduğuna dair bilgiler münkerdir.

Hadis literatüründe Münker, zayıf ravinin güvenilir raviye muhalefeti yüzünden zayıf olan hadis anlamında kullanılır.

Ayrıca yüze vurmakla ilgili ifadeleri bu siyaktan başka yerde göremedik. Oysa, (İbn Hanbel’de) İbn Mesud’un müsnedinde / sahih bir hadiste (h.no: 3658) yüze vurmanın haram olduğu açıkça bildirilmiştir. Hz. Aişe’nin bu hükmü bilmemesi düşünülemez..” (Müsned’in muhakkiki, Şuayb el-Arnavud’un taliki / Müsned a.g.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun