Hz. Âdem, Hz. Muhammedi ne zaman öğrenmiştir?

Tarih: 19.02.2013 - 11:25 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamber Efendimizin ismini ilk olarak nerede görmüştür? 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hz. Ömer anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurdu:

Âdem hata işlediği zaman,

“Ya Rabbi! Muhammed’in hakkı için beni affetmeni istiyorum.” diye yalvardı. Allah,

“Ey Âdem! Kendisini daha yaratmamışken, sen Muhammed’i nereden öğrendin?” diye sordu. Âdem:

“Ya Rabbi! Sen beni elinle yaratıp ruhundan bana üflediğinde, başımı yukarıya kaldırdım. Arşın sütunlarında Lâ ilâhe illallah, Muhammedün rasulullah yazılı olduğunu gördüm ve bundan anladım ki, ismini kendi isminin yanında yazdığın kimse yarattıkların arasında sana en sevgili olandır.” Bunun üzerine Allah şöyle buyurdu:

“Ey Âdem, doğru söyledin; hiç şüphesiz yarattıklarımdan bana en sevimli olan odur. Onun hakkı için istediğinden ötürü seni bağışladım. Bilesin ki, eğer o olmasaydı, seni yaratmazdım.”

Hadisi, Beyhakî, Taberanî, Hakim rivayet etmiştir.(1)

Ayrıca değişik rivayetlerde Hz. Âdem aleyhisselamın tövbesi ve o tövbenin kabulü anlatılırken, Hz. Âdem cennette iken, cennetin her tarafında "Lâ ilâhe illallah Muhammedün rasulullah" yazısını gördüğü bildirilir.(2) 

Bu rivayetlerde bizce bir çelişki yoktur. Çünkü Hz. Âdem’in, Muhammed ismini hem yaratıldığında Arşın üzerinde görmesi hem de cennet kapılarında ve cennetin diğer yerlerinde görmesi, birbirine aykırı şeyler değildir. Ancak Muhammed ismini ilk olarak görmesi yaratıldığı zamanda olmuş, sonra cennette de görmüştür, denilebilir.(3)

Kaynaklar:

1) bk. Hâkim, Mustedrek, II/615; Suyuti, ed-Dürrü'l-Mensûr, 1/116. Yusuf Nebhanî, Hucetullahi ale’l-âlemin, s. 210.
2) Hakim, Müstedrek, a.g.y; Kadı Iyaz, Şifa, 1/138.
3) Bu konuda geniş bilgi için bk. Mevahibu Ledünniyye, s., 2-3/Osmanlıca.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun