Peygamberin hanımlarının himayeye ihtiyacı yok mu?

Tarih: 04.01.2018 - 01:09 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Himayeye muhtaç kadınlarla, dullarla evleniyor da neden Peygamber öldükten sonra onların bir başkasıyla evlenmesi haram kılınmıştır?
- Onların himayeye ihtiyacı yok mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evet, Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in himayeye muhtaç bazı çocuklu kadınlarla evlendiği doğrudur.

Ancak bu durum onlarca hikmetten sadece biridir. Esas hikmet, Peygamber Efendimiz (asm)'in evinin okul olması, Muhtereme Annelerimizin de o okulun mahrem öğrencileri bulunmasıdır.

Ayrıca, Peygamber Efendimiz (asm)'den sonra, onun eşleri olan annelerimiz, bütün ümmetin anneleridir. Bir insanın annesi ne ise, onlar da öyledir.

Diğer taraftan, onlar asla bakıma muhtaç durumda olmamışlardır. Peygamber Efendimiz (asm)'e düşen ganimet mallarından, aile fertlerinin ihtiyaçları ayrıldıktan sonra kalanı hazineye verilirdi. Bu nedenle, Peygamber Efendimiz (asm)'in Muhtereme eşleri olan Annelerimiz, hiçbir zaman bakıma muhtaç duruma düşmemişlerdir.

Resûlullah (asm), aile efradını muhabbet ve merhametle terbiye etmiş, manevi dünyalarını zenginleştirerek onları ahirete hazırlamıştır.

Bunun yanında dünyevî geçimlerini de ihmâl etmemiştir. Peygamber Efendimiz (asm), ganimet olarak elde edilen Nadiroğulları hurmalığının mahsulünü satar ve ailesinin bir senelik nafakasını ayırırdı. Kalan kısmını da hazineye devrederdi. Allah Resûlü (asm) bu âdetine hayatı boyunca devam etmiştir. (1)

Peygamber Efendimiz (asm), ailesinin geçimi için develer edinmişti. Bu deve sürüsü Uhud ve Cemma otlaklarında gün aşırı otlatılır, eve gelen sürüler sağılıp sütleri akşam yemeği olarak misafirlere ikram edilir, kalan süt ile ertesi sabah sağılan süt Resûlullah Efendimiz (asm)’in hanımlarına paylaştırılırdı.

Ayrıca Ümmü Seleme (r. Anha), Peygamber Efendimiz (asm)'in her hanımına farklı isimlerle anılan birer deve tahsis ettiğini, Allah Resûlü’nün de herkesinkinden daha fazla süt veren ayrı bir devesi bulunduğunu bildirmiş, geçimlerinin büyük bir kısmının develerden ve davarlardan olduğunu söylemiştir. (2)

Resulullah’ın Mirası

Resûlullah (asm), her bir hanımı için mescide bitişik mütevazı birer oda yapmış, böylece onların mesken ihtiyacını da karşılamıştır.

Vefatından sonra maişetlerini temin etmek için de Hayber’in gelirinin kendi hissesine düşen kısmından her bir hanımına 80 vesk(3) hurma ve 20 vesk buğday tahsis etmeyi de ihmâl etmemiştir. (4)

Allah Resûlü “…Zevcelerimin geçimi ve amilimin maaşı dışında, geride bıraktığım mallar, sadaka (vakıf)tır.” (5) buyurmuştur. Yani kendine ait arazilerin bir kısmından hanımlarının senelik nafakasını ayırıp diğer gelirleri, devletin ve halkın ihtiyaçlarına bırakmıştır.

Hadiste geçen “amil” ile Fahr-i Kâinât Efendimiz (asm)’in arazilerine bakan ve bizzat çalışan vazifeli kimse kastedilmiştir. Nitekim bazı rivayetlerde Resûlullâh (asm)’ın hurmalıklarıyla ilgilenen böyle bir şahıstan bahsedilmektedir. (6)

İlave bilgi için tıklayınız:

Peygamber Efendimiz'in evlilikleri, çok evliliği ve evinin ezvac-ı ...
Peygamberimiz'in eşlerinin evlenmeleri neden yasaklanmıştır ...

Dipnotlar:

1) Buhârî, Nafakât, 3; Müslim, Cihâd, 49.
2) İbn-i Sa’d, I, 494-496.
3) Vesk, yaklaşık 120 kg. civarında bir ağırlık birimi.
4) İbn-i Sa’d, VIII, 56, 69, 127.
5) Buhârî, Vesâyâ, 32; Müslim, Cihâd, 55.
6) Müslim, Müsâkât, 99-100; bk. Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 2, Erkam Yayınları​.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun