Hz. İsa'nın, Yahudilere muhalefet olsun diye sünnet olmadığı doğru mudur?

Tarih: 01.10.2012 - 12:30 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir arkadaşım, "Hz. İsa (as) Yahudilerden gelmiştir, onlara benzememek için ise sünnet olmamıştır.", dedi. Bizi bu konu ile ilgili aydınlatır mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sorudaki Hz. İsa (as)’nın sünnet olmamasının gerekçesi ile ilgili bir bilgiye rastlayamadık.

Hz. İsa (as)’nın ahkamda Tevrat’a bağlı olması gerçeğine baktığımız zaman, onun Yahudilere muhalefet etmesinin bir gerekçesi olamaz diye düşünüyoruz.

Hz. İbrahim (as)'in seksen yaşlarında "Kaddüm köyü"nde sünnet olduğu rivayet edilir. (Buhâri, Sahih, Enbiyâ, 8; Müslim, Sahih, Fedâil, 151)

Bu sünnet, İsrailoğulları arasında da geçerliydi ve Tevrat'ın hükmü de böyleydi. İsa aleyhisselâma kadar böyle devam etmişken, sonradan Hristiyanlar bu âdeti bozmuş ve “hıtan”, "Zahiren (görünen) bedende olan sünnetlilik gerçek sünnetlilik değildir... asıl olan ruhtaki, yürekteki sünnetliliktir." (Romalılar: 2/28), şeklinde yanlış bir yorumla sünneti bırakmışlardır. (Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecridi-Sarih Tercemesi, Ankara, 1975, IX, 112)

Diğer taraftan sünnet olmanın Hz. İbrahim (as)’den kalma bir görev olduğu kutsal kitapta da yer almaktadır:

"Tanrı İbrahim'e, 'Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız.' dedi. 'Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur: Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalısınız. Sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak...'" (Tekvin, 17/9-11)

Ayrıca, Luka incil'inde kaydedildiğine göre, Hz. İsa (as) doğumunun 8. günü sünnet edilmiştir. İlgili ifade şöyledir:

“Çocuğu sünnet için sekiz gün tamam olunca, -ana rahmine düşmeden evvel, melek tarafından denilmiş olduğu üzere- adını İsa koydular." (Luka, 2/21)

İslami kaynaklarda Hz. İsa aleyhisselamın bazı peygamberler gibi sünnetli olarak dünyaya geldiği de söylenmiştir. (Mirkâtü'l-Mefâtih, 1/304)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun