"Her bidat dalalet, her dalalet ateştedir." sözünü her sohbete başlarken söylemek gerekir mi?

Tarih: 20.11.2013 - 00:37 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sohbete başlarken "Her bidat dalalet, her dalalet ateştedir." sözünün her oturumda söylemek bidat midir?

- Sünnette göre Rasulullah (asm) her oturumda Hutbetu’l-Hâce'de bu sözü istisnasız hep söylemiş midir?

- Yoksa ara sıra mı söylemek gerekir, eğer Peygamberimiz (asm) söylemiş ise?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm)'in hutbe / hitabelerinin başında söylediği sözlerin kullanılması güzeldir. Ancak bunun her zaman kullanılmasının zorunlu bir tarafı yoktur. Binlerce alimin kitaplarının başında böyle bir söze yer vermemesi bunun delilidir.

Müslim’de yer verilen bir rivayete göre, Efendimiz (asm) hutbelerinin başında teşehhüd (kelime-i şahadet)ten) sonra, -meal olarak- şu ifadeye yer verirlerdi:

“Muhakkak ki, en güzel söz / sözlerin en güzeli Allah’ın kitabıdır. Hedyin / yol gösterici rehberlerin en güzeli, (Hz.) Muhammed’in rehberliğidir. İşlerin en kötüsü sonradan icat edilenlerdir (bidatlardır). Her bidat dalalettir." (Müslim, Cuma, 13; İbn Hacer, X/511)

İbn Mesud’dan nakledildiğine göre, Peygamberimiz (asm) bize “Hutbetu’l-Hace”yi öğretirdi. O da -meal olarak- şöyledir:

“Şüphesiz bütün hamdler Allah’a mahsustur. Biz de ona hamdediyor ve ondan yardım diliyoruz. Nefsimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah kimi hidayete eriştirirse, artık onu saptıracak kimse yoktur. Allah kimi de saptırırsa, artık onu hidayete eriştirecek kimse olmaz. Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. O birdir; ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed onun kulu ve resulüdür." (Mecmau’z-Zevaid, 4/288, h .no:7531)

Daha başka rivayetlerde de geçtiği üzere Peygamberimiz (asm)'in farklı hitabelerinde farklı ifadeler de kullandığı söz konusudur. Bu sebeple bu ifadelerin hepsinin her zaman kullanılması kolay değildir. En iyisi, sohbete başlarken “EUZU-BESMEL, HAMDELE, SALVELE" ile başlamalıdır. Genellikle hatiplerimiz sohbete başlarken yukarıda zikrettiğimiz “Hutbetu’l-Hace” ünvanlı duayı okurlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun