Gönüllü zina edenlere neden ceza verilir?

Tarih: 07.09.2017 - 00:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hukuk sisteminde ceza başkasının hakkını gasp edince veriliyor.
- Peki bekar bir kadının evlenmeyi planlandığı erkekle cinsel ilişki yaşaması kimin hakkını gasp etmek ki Allah ceza veriyor?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu durum büyük günah olmakla beraber, aynı zamanda Allah hakkıdır, her iki tarafın da rızasıyla olsa bile yine de ceza gerekir.

İslâm ceza hukuku (ukûbat) terimi olarak hadler; "belirli bazı suçlara İslâm'ın tayin ettiği cezalardır. Bu cezayı gerektiren suçlar beş tanedir: Zina, hırsızlık, içki içmek, kazf (namuslu kadına zina iftirası) ve yol kesme (hırâbe).

İslâm ceza hukukunda "had"ler "Allah hakkı" olarak kabul edilmiştir. Yani haddi (İslâm'ın tesbit ettiği cezayı) gerektiren suçlar amme hukukuna tecavüz anlamı taşımaktadır. Kısas kul hakkı olduğu için buna had denilmemiştir. (ez-Zühaylî, el-Fıkhu'l-İslâmî ve Edilletüh, 2. baskı, Dimaşk 1405/1985, IV, 284 vd.)

Şahitlik

Zina suçunda şahitliğin bir ispat vasıtası olarak kullanılabilmesi bütün âlimlerin ittifak ettikleri bir husus olmakla birlikte, özellikle kul hakkı içermeyip sadece Allah hakkı olan konuların mahkemeye taşınıp kişilerin aleyhine şahitlik yapılması hoş karşılanmamıştır. Gizli kalmış olan Allah hakkı suçlarında fâillerin suçu tekrar etmemeye ve tövbeye davet edilmesi daha uygun görülmüş, ancak fâilin utanmaz ve uslanmaz oluşu, suçunu pervasızca ifşa etmesi veya şahitlik yapılmadığı takdirde birinin zarar görmesi söz konusu ise şahitlik yapılmasının doğru olacağı ifade edilmiştir.

Cezanın Düşmesi

Zina suçu Allah hakkı galip olan suçlardan sayıldığı için, kesinleşmiş karardan sonra zina cezası afla düşmez. Diğer mezheplerin aksine Hanefî mezhebi, gerek şahitlikte gerekse cezanın infazında zaman aşımını da düşürücü bir sebep olarak değerlendirmektedir.

Sadece Ebû Yûsuf, tarafların evlenmesini cezayı düşürücü bir sebep saymıştır.

Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre gayri müslim fâilin Müslümanlığı kabul etmesi cezayı düşürür.

Fâilin davadan önce tövbe etmesi, Hanefî ve Mâlikîlerin içinde yer aldığı ağırlıklı görüşe göre davayı düşürmez, diğer mezheplerde ise davanın düşeceği yönünde görüşler bulunmaktadır.

Nihayet suçlunun ölümü halinde dava ve ceza düşmüş olur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Zina eden kişi tevbe (tövbe) ederse günahı bağışlanır mı?
Evlilikte zina eden kimse, eşini aldattığı için kul hakkına girmiş ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun