Allah canını alsın, ne demek?

Tarih: 10.05.2016 - 01:45 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Tirmizi, Rada 19’da “Dünyada bir kadın kocasını üzerse, o kimsenin hûrilerden olan hanımı o kadına şöyle seslenir: “Allah canını alsın! Üzme onu! O senin yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır.” diyor.
- Dinimizce Müslümana lanet okumak büyük günah değil midir (Cennetteki hurinin etmesi de ayrı bir mesele)?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Şu anda genel olarak  lanet konusu üzerinde durmayacağız. Ancak soruda söz konusu edilen hadis rivayetinde “lanet” diye bir şey geçmiyor.

Sorudaki şu tercüme doğrudur:

“...Allah canını alsın! Üzme onu! O senin yanında şimdilik misafirdir..” (bk. Tirmizi, Rada, 19; İbn Mace, Nikah 62)

“Allah canını alsın” ifadesinin Arapça’sı “قَاتَلَكِ اللهُ” şeklindedir. Bu da gerçek bir beddua değil, kişinin karşıdakinin tavrından rahatsızlık duyduğunu anlatmak için kullanılan abartılı bir ifade tarzıdır. Araplarda bu tür ifadeler yaygın olarak kullanılmakta ve genel olarak gerçekten bir beddua niteliğini taşımamaktadır.

- İslam dinine göre, belli şahıslara lanet etmek caiz değildir. Hatta belli bir kâfire de lanet okumak doğru sayılmaz. Çünkü, “Lanet”: Allah’ın rahmetinden uzak olmayı ifade eder. Halbuki şu anda kâfir olan birisi daha sonra iman etmiş olabilir.

Fakat genel olarak kötü vasıflardan bir ortak paydada buluşanları lanetlemek caizdir. Örneğin. Kur’an’da “Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun.” gibi ifadeler bu mahiyettedir.

Hadiste geçen “Yakında senden ayrılıp bize kavuşacaktır.” cümlesindeki yakınlık ifadesi, dünya hayatının kısalığını ve bu hayat içinde insan ömrünün pek az bir yer işgal ettiğini belirtmek için söylenmiştir. Zira "zaman"la sınırlı olan her şey tükenmeye mahkûmdur. Ahiret hayatı ise sonsuz ve sınırsızdır.

Bu hadiste, kadının kocasına iyi davranması, onu sayması ve ona karşı görevlerini yapması gerektiği anlatılmaktadır. Kocasına iyi davranmayan, ona eziyet eden ve canını sıkan kadınlardan Allah’ın hoşnut olmayacağı dile getirilmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun