Allah, müminlere zafer sözü verdiği halde, onları neden bozguna uğratmıştır?

Tarih: 22.11.2014 - 01:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Aşağıdaki ayetlerde Allah müminlere yardım edeceğini söylüyor ilk önce. Ama sonra müminlere işte bu yenilgi size Allah'ın azabı! Şimdilik onu tadın! Kâfirlere bir de cehennem ateşinin azabı vardır.. diyor. Bu bir çelişki midir?
- Yalan söyleyen tanrı:

Enfal 9. Hatırlayın ki, siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da, ben peş peşe gelen bin melek ile size yardım edeceğim, diyerek duanızı kabul buyurdu.
ENFAL 10. Allah bunu (meleklerle yardımı) sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz yatışsın diye yapmıştı. Zaten yardım yalnız Allah tarafındandır. Çünkü Allah mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.
ENFAL 14. İşte bu yenilgi size Allah’ın azabı! Şimdilik onu tadın! Kâfirlere bir de cehennem ateşinin azabı vardır. Sadece stratejiye değil savaşta müminlere yardım edip etmemekte de karar verememiş.

- Yardıma söz vermiş ama ortada yardım olmayınca da Size cesaret vermek için söyedim demiş. Tuzak kurmakla öğünen bir tanrının elbette yalan söyleyecektir.
- Bu yazıları bir dinsizin paylaştığını gördüm lütfen açıklar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu soruda, Allah’a iftira ile beraber, büyük bir cehalet, saptırma ve hata vardır.

Enfal suresinin ilgili ayetlerinin meali şöyledir:

“Hani bir zaman siz Rabbinizden yardım istiyordunuz. O da “Ben size ardarda bin melekle yardım edeceğim” diye duânızı kabul etmişti."

"Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah, her şeye gâliptir, hüküm ve hikmet sahibidir."

"Hani o zaman Allah, katından bir güven ve esenlik olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu; sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi kuvvetlendirmek ve ayaklarınızı sabitleştirmek için üzerinize gökten bir su (yağmur) indiriyordu."

"(Resulüm!) Bir zaman Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: 'Şüphesiz ben sizinle beraberim. Haydi siz de iman edenleri yerlerinde sebatlı kılın. Ben yakında inkâr edenlerin kalplerine korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun ve bütün parmaklarını doğrayın.'"

"Bu böyle (olacak), çünkü onlar, Allah’a ve resûlüne karşı çıktılar. Kim Allah’a ve resûlüne karşı gelirse, iyi bilsin ki, Allah’ın cezalandırması çok şiddetlidir."

 "İşte (size dünyada vadedilen azap!), şimdi (bu Bedir yenilgisiyle) tadın onu! (sizin gibi) Kâfirlere bir de (öbür dünyada) cehennem azabı vardır.” (Enfal, 8/9-14)

Sorudaki iddiaya göre, bu ayetin muhatabı müminlerdir. Dolayısıyla -güya- müminlere daha önceki ayetlerde zafer sözü verilmiş, bu 14. ayette  ise müminlerin yenilgilerine yer verilmiş ve bunu hakettiklerine işaret edilmiştir.

Halbuki Surenin 14. ayetiyle ilgili bu yorum tamamen bir cehaletin ürünüdür. Çünkü:

a) Bu ayetin muhatapları müminler değil, Bedir savaşında yenilgiye uğrayan kâfilerdir. Bunun böyle olduğu bir önceki ayetin ifadesinden de anlaşılmaktadır:

“Bu böyle (olacak), çünkü onlar, Allah’a ve Resûlüne karşı çıktılar. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, iyi bilsin ki, Allah’ın cezalandırması çok şiddetlidir."

"İşte (size dünyada vadedilen azap!), şimdi (bu Bedir yenilgisiyle) tadın onu! (sizin gibi) Kâfirlere bir de (öbür dünyada)cehennem azabı vardır.” (Enfal, 8/13-14)

b) Bedir savaşında Müslümanların yenilgiye uğradığını söylemek, tarih bilgisinden yoksunluğunu ilan etmekle eş değerdir. Zira, böyle bir ihtimali ne İslam tarihinde ne da küffar tarihinde bulmak mümkün değildir.

c) Surenin bu 14. ayetinin muhatabı Müslümanlar olduğunu söyleyen tek bir Allah’ın kulu yoktur (kaynak tüm tefsir kaynakları).

- Şimdi bu cahil ve de ön yargılı körleri muhatap alıp cevap vermek gerçekten bir vakit israfıdır. Fakat bu zavallılara kanan bazı saf kalpli Müslümanların hatırı için ve Müslüman olmasa bile hakkı bulduğu zaman kabul eden insaflı araştırmacılar için bu cevabı verdik...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun